Sök

Visar sökresultat för: grundvatten

VA-aktuellt

Ny metod för sanering

Föroreningar Region Gotland genomför nu en marksanering av perkloretylen­för­oreningar vid en tidigare kemtvätt i Visby. Vid saneringen används en ny teknik. Perkloretylen användes som klorerat kem­tvätt­medel. ... Läs mer

VA-aktuellt

Inget dioxin i Salebodas kommunala vatten

Dioxin Det finns inga spår av dioxin i det kommunala dricksvattnet i Saleboda, Karlskrona kommun. "Nya prover har tagits på det kommunala vattnet i Saleboda och resultaten visar inga spår av dioxin i dricksvattnet", skriver ansvariga på Karlskrona kommun i ett pressmeddelande. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gävle sparar 575 kubikmeter om dagen

Vattenförsörjning Gästrike Vatten har fått god respons på sin uppmaning om vattenbesparing till invånarna i Gävle, Valbo, Forsbacka och Hedesunda. Det är Grundvattennivån i området som är mycket låg efter en torr sommar och en torr höst. För närvarande har förbrukningen minskat med 575 kubikmeter per ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökande grundvattentemperaturer

Klimatförändringar Grundvattentemperaturer har ökat markant ända ner till 60 meters djup, helt i linje med den globala uppvärmningen under de senaste 40 åren. Det visar tyska forskare från ETH, Zürich geologiska institut. ... Läs mer

VA-aktuellt

Globala grundvattennivåer sjunker

Internationellt Ny forskning från amerikanska Nasa visar att världens grundvattenreservoarer töms på ett alarmerande sätt. Enligt en artikel i Nature Climate Change av Nasa-hydrologen James Famiglietti töms grundvattenförråden i en hastighet som inte registrerats tidigare. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Krav på kartläggning av PFAS-föroreningar

Debatt Konsekvenserna av PFAS i våra grundvattentäkter måste kartläggas. SGU bör som tillsynsmyndighet för grundvattenfrågor få etablera en nationell strategi för kartläggningen. Det skriver 15 vattenexperter i en debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt. Bland undertecknarna finns bland ... Läs mer

VA-aktuellt

Snålt med vatten i Gävle

Gävle sparar Grundvattennivåerna i Gävle med omnejd är låga. Samtidigt har en råvattenbrunn vid vattenverket stängts av efter en lastbilsolycka. Nu uppmanas till sparsamhet. ... Läs mer

VA-aktuellt

SGU undersöker grundvattentillgångar i Östersund

Under september och oktober 2014 kartlägger geologer från Sveriges geologiska undersökning, SGU, jordarter och grundvatten runt Brunflo och Lit, i Östersunds kommun. Syftet är framförallt att se över möjligheterna för en säkrare vattenförsörjning i Östersund.– Den befintliga jordarts- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Århus kommun vill förbjuda besprutning

Århus kommuns VA-bolag Aarhus Vand i Danmark vill sluta avtal med ett hundratal lantbrukare om att sluta bespruta sina marker, som en del i en vattenskyddsplan. Aarhus Vand vill skydda grundvattnet och erbjuder kompensation för produktionsförlusten för de bönder som skriver avtal. De lantbrukare som inte ... Läs mer

VA-aktuellt

Provpumpning utanför Ockelbo

I början av juli påbörjades provpumpning för en ny vattentäkt i Ockelbo. Idag försörjs kommunen med fyra mindre vattenverk. Förhoppningen är att kunna ersätta dessa med ett enda verk.– Vi letar efter platser för nya vattentäkter som har ett bättre skyddsläge än dagens, vi tror att vi har hittat ett bra område. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 11 >>