Sök

Visar sökresultat för: grundvatten

Cirkulation 2/12

Letar grundvatten från en helikopter

I 70 kilometer i timmen och på låg höjd sveper helikoptern över fält, träd och gårdar – på jakt efter grundvatten. Under ­helikoptern hänger en stor ­mätram med en spole som ­sänder ut elektromagnetiska vågor som går ner i marken och sedan reflekteras. Genom ­analyser av markens reaktion på dessa vågor går det ... Läs mer

VA-aktuellt

Oro för grundvattnet på Öland

Både Borgholm och Mörbylånga kommun överklagar Bergsstatens beslut om att tillåta borrning efter naturgas på Öland. En av huvudanledningarna är oro för påverkan på Ölands relativt små grundvattentillgångar. Ölandskommunerna får stöd av geologen Jan Mikaelsson vid Linnéuniversitetet:– ... Läs mer

VA-aktuellt

Äppelbesprutning

Miljöförbundet Österlen tog i början av maj ett beslut om så kallat verkställighetsförfarande för att kunna ge äppelodlare på Österlen fortsatta tillstånd för besprutning inom vattenskyddsområde.Efter att rester av bekämpningsmedel hittats i vattendrag och grundvatten pågår en politisk debatt om hur ... Läs mer

VA-aktuellt

Mark saneras för vattenskydd

I Värnamo startar nu en stor marksanering, huvudorsaken är att skydda Värnamos grundvattentäkt.Det är på platsen för Värnamo-tvätten, en tvättinrättning som lades ned på 1980-talet, som markförororeningarna finns. Ljuseveka vattenverk ligger 450 meter från den gamla industritomten.Saneringen ... Läs mer

VA-aktuellt

Grundvattentäkter kan skyddas mot föroreningar

Gamla miljösynder kan förorena dricksvatten i rullstensåsar under mycket lång tid, men det finns motåtgärder. Det visar beräkningsmodeller som Martin Bergvall presenterar i en avhandling från SLU. Genom att pumpa bort förorenat åsvatten intill en nedlagd plantskola, och reglera mängden konstgjort ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Nickelföroreningar i grundvatten i Älmhult

En miljöteknisk undersökning vid en nedlagd industri i Eneryda, Älmhult, har visat på svåra nickelföroreningar. Älmhults kommun har vattentäkter i området. Ett av proverna är taget 400 meter från en av de kommunala brunnarna.– Det är allvarligt men inte någon direkt fara för vattentäkten, säger VA-chef ... Läs mer

VA-aktuellt

Halterna av bekämpningsmedel i grundvatten minskar

Flera ogräsmedel som förbjöds för mer än tjugo år sedan hittas fortfarande ofta i dricks- och grundvatten. Det visar uppgifter i den regionala pesticiddatabasen som förvaltas av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.Över lag är det dock en positiv utveckling som enligt forskare vid SLU är ett resultat av ... Läs mer

VA-aktuellt

Inga nya grustäkter i Lerum

Dricksvattenintressena kom först när Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt igår upphävde två tillstånd till grustäkt i Lerums kommun. Tillstånden hade tidigare meddelats av Länsstyrelsen i Västra Götaland, men överklagades till miljödomstolen.De beslut som miljödomstolen nu upphäver gäller ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel ökar i danskt grundvatten

I Danmark återfinns rester av bekämpningsmedel vid 40 procent av de grundvatten som testas och redovisas av Danva, de danska vattenverkens branschorganisation.Situationen är så allvarlig att det kan innebära problem för dricksvattenkvaliteten, varnar nu bland andra Danva och den danska ... Läs mer

VA-aktuellt

Söderhamn Nära stämmer Trafikverket för vattenförorening

Söderhamn Nära har lämnat in en stämningsansökan mot Trafikverket angående föroreningarna av grundvattnet i Ålsjöns vattentäkt, det skriver Hela Hälsingland.Stämningen gäller ämnet BAM, en nedbrytningsprodukt från det idag förbjudna ogräsbekämpningsmedlet Totex. Den troligaste källan är enligt ... Läs mer

Annons:
Paab 2020