Sök

Visar sökresultat för: grundvatten

VA-aktuellt

Nickelföroreningar i grundvatten i Älmhult

En miljöteknisk undersökning vid en nedlagd industri i Eneryda, Älmhult, har visat på svåra nickelföroreningar. Älmhults kommun har vattentäkter i området. Ett av proverna är taget 400 meter från en av de kommunala brunnarna.– Det är allvarligt men inte någon direkt fara för vattentäkten, säger VA-chef ... Läs mer

VA-aktuellt

Halterna av bekämpningsmedel i grundvatten minskar

Flera ogräsmedel som förbjöds för mer än tjugo år sedan hittas fortfarande ofta i dricks- och grundvatten. Det visar uppgifter i den regionala pesticiddatabasen som förvaltas av SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.Över lag är det dock en positiv utveckling som enligt forskare vid SLU är ett resultat av ... Läs mer

VA-aktuellt

Inga nya grustäkter i Lerum

Dricksvattenintressena kom först när Miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt igår upphävde två tillstånd till grustäkt i Lerums kommun. Tillstånden hade tidigare meddelats av Länsstyrelsen i Västra Götaland, men överklagades till miljödomstolen.De beslut som miljödomstolen nu upphäver gäller ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel ökar i danskt grundvatten

I Danmark återfinns rester av bekämpningsmedel vid 40 procent av de grundvatten som testas och redovisas av Danva, de danska vattenverkens branschorganisation.Situationen är så allvarlig att det kan innebära problem för dricksvattenkvaliteten, varnar nu bland andra Danva och den danska ... Läs mer

VA-aktuellt

Söderhamn Nära stämmer Trafikverket för vattenförorening

Söderhamn Nära har lämnat in en stämningsansökan mot Trafikverket angående föroreningarna av grundvattnet i Ålsjöns vattentäkt, det skriver Hela Hälsingland.Stämningen gäller ämnet BAM, en nedbrytningsprodukt från det idag förbjudna ogräsbekämpningsmedlet Totex. Den troligaste källan är enligt ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
Cirkulation 2/10

Hon undersöker Irlands grundvattenfauna

Far man fram över de slingriga vägarna på Irlands gröna landsbygd får man en känsla av att befinna sig i sagornas värld. Man nästan förväntar sig att Ivanhoe ska dyka upp bakom nästa kurva. Men får du se en kvinna som står och metar i en brunn så är det nog ingen mytologisk prinsessa som letar grodor att kyssa. ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunnsborrning i naturreservat

Säters kommun har fått tillstånd att borra efter grundvatten i Säterdalens naturreservat. Konsultföretaget Midvatten AB har redan utfört seismiska undersökningar och vill nu gå vidare med provborrningar. Länsstyrelsen anser att borrningarna inte har någon menlig inverkan på områdets skyddsvärden, ... Läs mer

VA-aktuellt

Ja till kalkbrytning

Miljööverdomstolen ger Nordkalk tillstånd att bryta 2,5 miljoner ton sten om året vid Ducker i Bunge, uppger Sveriges Radio Gotland. Under flera år har en strid stått mellan kalkindustrin och Naturvårdsverket, som tycker att brottet bland annat hotar grundvattentillgångarna i ... Läs mer

VA-aktuellt

Saltvattenpooler

Saltvattenpooler har blivit ett problem på Cypern. De läcker salt som rinner ned i marken och i grundvattnet och hotar att förstöra skördarna.Poolerna, som blivit mycket populära på senare år, fylls inte med vatten från Medelhavet som man skulle kunna tro i detta vattenfattiga land, utan med sötvatten till ... Läs mer

Annons:
Paab 2019
<< 1 ... 8 9 10 >>