Sök

Visar sökresultat för: fosfor

Cirkulation 4/09

Odlade musslor i miljövårdens tjänst

Kan odling av blåmusslor i ­Östersjön motverkar övergödningen och förbättra kustvattnets kvalitet? Ja, några lyckade pilotstudier av musselodlingar i Kalmar sund och vid Åland ­tyder på det. Nu startas därför fullskaleförsök med musselodling omfattande två hektar i vattnen utanför Kalmar. – Vi har ... Läs mer

VA-aktuellt

Försök med blåmusslor i Östersjön

Provodlingar av blåmusslor ska visa om musselodlingar är en möjlighet för att få ned halterna av växtplankton och därigenom få bort kväve och fosfor ur Östersjön. Det är forskare vid Göteborgs universitet som fått nära sju miljoner kronor i bidrag från Stiftelsen Baltic Sea för att kunna driva tre ... Läs mer

Cirkulation 8/08

Slam löser problem i förbränningspannor

Med avloppsslam inblandat i bränslet försvinner många problem som finns i förbrännings­pannor. Kombinerat med nya metoder för återföring av fosfor ur aska öppnas intressanta perspektiv.Så som det ser ut idag i fosforindustrin så kan det inte ta många år innan fosforpriserna skjuter i höjden. Det är dr ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskargrupp: återvinning av fosfor är nödvändigt

Brist på fosfor är ett allvarligt hot mot matproduktionen i en ganska nära framtid. Den varningen kommer från forskare i Australien, Europa och USA. Under sommaren fick de uppmärksamhet genom en artikel i brittiska The Times. Forskarstu­deranden Dana Cordell vid Tema Vatten i Linköping finns med i ... Läs mer

Cirkulation 4/08

Kretslopp sluts med fosfor ur slamaska

Bränn avloppsslammet, återvinn fosfor och fällningskemikalier ur askan. Håller det lilla Uppsala­företagets teknik vad den lovar kommer dagens slamhantering att förändras.De vita kantiga fosforsmulorna har återvunnits ur den gråbruna askan som bildas när avloppsslammet har förbränts. De består av ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 4/08

Sternö – allt eller inget i fosforavskiljningen

I december 1996 invigdes det då nyuppförda reningsverket på Sternö i Karlshamns kommun. Trots god rening har periodvisa problem med slamflykt medfört överskridande av gränsvärden för fosfor. I år investeras drygt två miljoner kronor på ännu en ombyggnad av processens slamflöden.I Cirkulation 3/97 ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskare: Näringskristaller kan sluta kretsloppen

Magnesiumoxid och zeolit. Det är lösningen på urinsorteringens största problem – nämligen hur man ska kunna ­lagra, transportera och sprida stora volymer urin. Det menar Zsófia Ganrot, forskare vid Göteborgs universitet.– Det som har varit reningsverkens problem är urinsorteringens lösning, säger ... Läs mer

Cirkulation 1/08

Utsläppsrätter kan öppna för nya lösningar

Handel med utsläppsrätter för näringsämnen som göder våra hav vore bra för både musselindustrin och miljön. Det är musselodlare och forskare eniga om. I Lysekil odlas musslor som alternativ till reningsverksutbyggnad.Vår havsmiljö är utsatt för en ständig stress. Stora mängder näringsämnen läcker ut i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 6 7 8 >>