Sök

Visar sökresultat för: fosfor

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

VA-aktuellt

Slam effektivare fosforgödsel än konstgödning

Fosfor Fosfor från såväl slam som stallgödsel kan vara mer tillgänglig för växter än vad som antagits tidigare, visar ny forskning. En ny finsk studie tyder på att fosfor i slam och stallgödsel ger växtligheten mer fosfor än vad konstgödsel gör. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor okunskap om fosforens betydelse

Fosfor 72 procent av svenskarna vet inte vad fosfor används till och bara fyra procent känner till att Sverige importerar 100 procent av den mineralgödsel (konstgödsel) som används. Samtidigt är bara 21 procent negativa till användning av slam från reningsverk som alternativ till mineralgödsel. Det visar ... Läs mer

VA-aktuellt

Chans att testa fosforfilter i stor skala

Fosfor Företaget Bioptech söker nu samarbetspartners på till exempel kommunala reningsverk för att testa tekniken med det adsorberande filtermaterialet Polonite för fosforreduktion. ... Läs mer

VA-aktuellt

Naturliga Östersjömiljöer klassas som övergödda

Östersjön Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk relevans detta har i form av ökad algtillväxt. Resultaten pekar på att tillförsel av fosfor från sediment till vatten är en viktig process för ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Fosforbristen ett hot mot livsmedelsförsörjningen

Livsmedel Världen står inför akut fosforbrist. Peak fosfor nås inom 15 – 70 år, vilket innebär att matbrist hotar världens växande befolkning, enligt en forskare. Läget är allvarligt, konstaterade Dana Cordell, forskare på Sydneys Tekniska Universitet, vid en gästföreläsning på Siwi, och berättade att: ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Vägen framåt för svensk slamhantering

Från branschen Ingen har nog undgått att slamhanteringen på de svenska kommunala reningsverken står inför förändringar. Inte minst på grund av de ökade, dock ibland oförenliga, kraven på ­återvinning/återföring av näringsämnen och restkoncentrationer av olika föroreningar i ­slammet blir ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Äntligen har Ullared ett nytt reningsverk

Under 2013 togs ett nybyggt reningsverk i drift i Ullared, Falkenbergs kommun. Det är den hela tiden ökande köplusten i Ullared med Gekås som motor, som tvingat fram ett helt nytt system för avloppet.Förbi campingplatsen, en bit in i skogen utefter en grusväg, helt utan grannar. Där ligger Ullareds nya ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya gränsvärden för kadmium motverkar sitt syfte

Visst måste kadmiumexponeringen i samhället minskas men det måste göras genom att minska tillförseln av kadmium vid källan. Det är orimligt att biogasproducenterna ska se till så att kadmium inte når rötresten. Det skriver företrädare för de tre centrala branschföreningarna Svenskt Vatten, Energigas ... Läs mer

VA-aktuellt

Teknik för fosforåtervinning kan lyckas

Det går att samförbränna reningsverkslam och återvunnen träfilis samt utvinna ren fosfor ur askan. Det visar en rapport från Waste Refinery, arbetet har genomförts som ett samarbete mellan Pöyry SwedPower, Ragn Sells, EasyMining Sweden, ENA Energi och Umeå Universitet.Det är Easy Mining:s teknik för att ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 6 ... 8 >>