Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

VA-aktuellt

Nynäshamn bygger ut VA-verksamhetsområdet

Nynäshamns kommun har antagit en ny VA-plan. Beslutet togs av kommunfullmäktige igår, onsdag. Den nya VA-planen innebär att stora områden i Nynäshamns kommun byggs ut med kommunalt VA.VA-planen i Nynäshamn innehåller två delar: En VA-strategi och en VA-utvecklingsplan. År 2012 sa kommunfullmäktige ja ... Läs mer

VA-aktuellt

Kretsloppspris till Södertälje

Avlopp och Kretsloppspriset 2014 går till Mälardalens avlopp i kretslopp, ett samarbete mellan LRF, Södertälje kommun och Telge Nät.Södertälje kommun och Telge Nät har tillsammans med lantbrukare och LRF i Södertälje aktivt arbetat med att demonstrera och bygga ett system för kretslopp av avlopp från ... Läs mer

VA-aktuellt

JTI får ackreditering för test av minireningsverk

Institutet för jordbruks- och miljöteknik, JTI, har blivit ackrediterat av myndigheten Swedac för tester av små, förtillverkade avloppanläggningar, ofta kallade minireningsverk.– Ackreditering är en kvalitetsstämpel. Inte minst är det en bekräftelse på att vår personal har den kompetens som krävs ... Läs mer

VA-aktuellt

Mångmiljonsatsning på utbyggd VA i Ronneby

Ronneby kommun ansluter cirka 400 hushåll på landsbygden till det kommunala VA-näten. Under en tio-årsperiod ska 80-90 miljoner kronor satsas i VA-utbyggnaden. Kommunen räknar med att VA-taxorna behöver justeras uppåt för att klara investeringarna. Beslut i frågan förväntas i dagens ... Läs mer

VA-aktuellt

Dålig ekonomi ingen anledning till avloppsfrist

Ett bristfälligt enskilt avlopp måste åtgärdas även om fastighetsägaren inte har ekonomiska möjligheter till åtgärden. Det slår Mark- och miljödomstolen fast i en dom.Domen gäller överklagan av ett beslut från Kumla kommun om en fastighet som har trekammarbrunn där avloppsvattnet leds ut i ett dike. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

Rapport om små avlopp föreslår ny lagstiftning och ny utredning

Ny lagstiftning och effektiv tillsyn är två förslag som finns med i den rapport om små avlopp som Havs- och vattenmyndigheten, Hav, nu överlämnar till regeringen. Huruvida det bör införas en miljöskatt eller ett avgiftssystem med återföring för fastighetsägare med små avlopp tar myndigheten inte ... Läs mer

Cirkulation 5/13

Alnö under omvandling

Det grävs som aldrig förr på idylliska Alnö i Sundsvalls ­skärgård. 1 700 fastigheter får kommunalt vatten och avlopp i ett av Sveriges största VA-projekt. I projektet ingår även områdena Lubban och Galtström. Den nya Vattentjänstlagen med skärpta miljökrav ligger bakom satsningen. Runt 70 procent av de ... Läs mer

VA-aktuellt

Vide renar enskilda avlopp

I finska Ingå byggs en anläggning för att omhänderta hushållsavlopp där ett fält med odlad vide ska ta hand om näringsämnen. Sex hushåll ska anslutas till anläggningen som kräver 120 meter videträd.Avloppsvattnet ska först ledas till en avloppsbrunn för slamavskiljning. Sedan ska viden förbruka det ... Läs mer

VA-aktuellt

CE-märkta verk

Den 1 juli i år införs krav på CE-märkning av minireningsverk i enlighet med den nya byggproduktsförordningen inom EU. Hos JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, har man dock redan tidigare börjat med provningen av dessa anläggningar på frivillig basis. Provplatsen, som är den enda i sitt slag i ... Läs mer

VA-aktuellt

Vallentuna kommun överklagar dom i VA-nämnden

Vallentuna kommun norr om Stockholm överklagar en dom från Statens VA-nämnd om utökat VA-verksamhetsområde. VA-nämnden har i en dom beslutat att Vallentuna kommun måste förse fastigheter i Garns-Ekskogen med kommunalt vatten och avlopp. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott i Vallentuna ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >>