Sök

Visar sökresultat för: desinfektion

VA-aktuellt

VA Syd fasar ut kloramin vid Bulltofta

Mikrobiologisk barriär VA Syd slutar med klorering vid Bulltofta vattenverk. UV-ljus har gjort att behovet har minskat under de senaste åren. ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Återväxt hos E. coli efter UV-behandling

Från branschen Vad händer med inaktiverade bakterier när dricksvattnet distribueras till konsumenterna? Vi har vant oss vid att betrakta restprodukterna från klorering som föda för mikroorganismer på distributionsnätet, men är situationen densamma om vi istället använder UV-behandling som ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Ultrafilter med direktfällning

På Kvarnagårdens vattenverk i Var­berg testas en pilotanläggning för ultrafiltrering. Under försöken har man lagt till ett moment och direktfäller nu över membranet.Pilotförsöket hos Vivab i Varberg handlar om framförhållning. I mätserier över 14 år så ser man att verkets huvudråvattentäkt, sjön Stora ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 4/11

Effektiv fysisk barriär med hjälp av ultrafilter

Ultrafilter är en effektiv fysisk barriär mot mikrobiologiska föroreningar. Satsningen på ­ultrafilter på Lackarebäcks ­vattenverk är den största inves­teringen på Göteborg Vatten sedan verket byggdes 1968.Lackarebäcks vattenverk i Göteborg ska förses med ultrafilter samtidigt som ... Läs mer

Annons:
Wateraid jul 2020