Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Dagvattendammar i Tierp

Tierps kommun vill bygga dammar och ta hjälp av våtmarken vid Tämnareån för att rena dagvatten. Idag mynnar en dagvattenkulvert i Tämnareåns översvämningsområde och vidare 250 meter i en kanal till ån. Nu vill Tierps kommun bygga tre dammar med vegetation emellan. En damm med oljeavskiljare, en för ... Läs mer

VA-aktuellt

Underhållsbehov

Dagvattenanläggningar behöver under­hållas för att de ska fungera på rätt sätt, det är en av slutsatserna i Kristin Karlsson doktorsavhandling –Characteri­sation of Pollutants in Stormwater Treatment Facilities–, som hon lade fram vid Luleå tekniska universitet den 11 september.Karlsson har ... Läs mer

VA-aktuellt

Invallning i Sydskåne

Vid Falsterbonäset i Vellinge kommun börjar snart byggandet av åtgärder för att skydda södra Skåne mot översvämningar i framtiden. Olika lösningar gör att vallar inte behövs längs hela kuststräckan. Gator till Skanörs vångar kan göras på tvåmetersnivå, mot Öresundssidan utgör den gamla banvallen ett ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
Cirkulation 5/09

Boston – USA:s smutsigaste hamn som blev en "miljödiamant"

Boston i USA har under senare år arbetat hårt med dagvattenhantering. Även om de tekniska lösningarna inte är revolutionerande så är ­dimensionerna i storlek XXL i en stad som med omgivningar räknar nästan fyra miljoner invånare.Vattnet var alltför ofta det allra sista som förra seklets stads- och ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Bräddvattenreningen fungerar utmärkt

Det särskilda reningsverk som sköter bräddvattenreningen i Karlskoga fungerar bra och driftchef Tomas Nermark är nöjd med satsningen. En av fördelarna är att huvudreningsverket får en mycket jämnare tillströmning av avlopp.Vid årskiftet 2007/08 invigdes äntligen bräddavattenreningen i Karl­skoga, ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattenhantering kostar extra i italiensk kommun

Vem ska betala för regnvattnet? I italienska Ravenna har kommunen och vattenbolaget hittat en lösning. Vattenför­brukarna får helt enkelt betala det på sina räkningar.Att ta hand om regnvatten kostar pengar. Speciellt i Italien där regnet ofta kommer som skyfall, och avloppsrören måste fungera väl.I ... Läs mer

Cirkulation 7/08

2011 ska man kunna bada i floden Spree

Smidiga och enkelt installerade dagvattenmagasin ska kopplas till ledningsnätet i centrala Berlin. Förhoppningen är att kunna göra floden Spree badbar inom en nära framtid.Den 40 mil långa floden Spree flyter genom Berlins gamla kejserliga centrum runt katedralen Berliner Dom och regeringskvarteren ... Läs mer

Annons:
Paab 2020