Sök

Visar sökresultat för: cryptosporidium

VA-aktuellt

Besvär hos cryptosporidie- drabbade följs upp

Cryptosporidium Nu följer Region Jämtland Härjedalen upp vilka kvarstående effekter som Cryptosporidie-utbrottet i Östersunds dricksvatten 2010, fått hos en del invånare. ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatet ger begränsad effekt på spridning av patogener

Smittspridning Klimatförändringar förefaller att ha en begränsad påverkan på koncentrationen av Cryptosporidium och Campylobacter till ytvatten. Även om snabbare ytavrinning från land kan öka utflödet av Cryptosporidum och Campylobacter till ytvatten, så uppväger utspädningsförändringar den ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersund frias

Cryptosporidium UPPDATERAD 151026 Kl 14:30. Hovrätten Nedre Norrland friar Östersunds kommun från ansvar för Cryptosporidieutbrottet 2010/2011. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Kan hundbajs ha orsakat Giardia-utbrott?

Norge Slutsatserna kring orsakerna till Giardia-utbrotten i norska Bergen 2004, kan vara felaktiga. En norsk läkare menar att hundavföring är den troligaste smittkällan, och inte dåliga avloppsledningar som tidigare utredningar visat. ... Läs mer

Annons:
Wateraid