Sök

Visar sökresultat för: brunnar

VA-aktuellt

Rekordlåga nivåer i små grundvattenmagasin

Grundvatten Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydöstra Norrland. Situationen ser bättre ut för de stora magasinen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Växjös vattentuttag stör inte Ljungbys vattentäkt

Vattentäkter undersöks Växjö kommuns uttag av råvatten från Bergaåsen påverkar inte grundvattennivåerna och därmed heller inte Ljungbys vattenförsörjning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bjurholm satsar på vattenförsörjningen

Bjurholm Sveriges minsta kommun, Bjurholm, satsar över åtta miljoner kronor på förstärkt dricksvattenförsörjning. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

Brunnsägare uppmärksammas på tungmetaller

Linköping Nu gör Linköpings kommun en stor satsning för att ta få fastighetsägare att ha bättre kontroll på enskilda brunnar. I Linköpingsområdet finns en del av de områden som Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, pekat ut som riskområden för tungmetaller i grundvatten. ... Läs mer

Cirkulation 2/16

Rekordhöga blyhalter i brunnsvatten

I ett område i Höörs kommun har det uppmätts blyhalter i brunnsvatten som är bland de högsta som setts i landet. Fenomenet verkar vara naturligt och kan vara spritt på flera håll i Skåne men även i andra delar av landet. Höörs kommun hanterar problemet men frågan är vem som har det övergripande ansvaret? ... Läs mer

Annons:
Paab 2020