Sök

Visar sökresultat för: biogas

Cirkulation 5/17

Klippan "grillar" slammet för att få mera gas

Vid Klippans avloppsreningsverk »beskjuts« slamcellerna med starka elstötar så att mera av innehållet ska kunna rötas till metangas. Under några år har flera förändringar och tester gjorts i slamprocessen vid verket, med nyttiga erfarenheter som följd. Den lilla bruksorten Klippan i nordvästra Skåne ... Läs mer

Cirkulation 3/17

Ångturbin tar hand om gasöverskottet

Istället för att fackla bort gas när produktionen av fordonsgas inte tar allt används gasen nu för att driva en ångturbin vid Slottshagens reningsverk i Norrköping. Projektledare Roger Allen och driftchef Magnus Eliasson är rättframma med ångturbinsinstallationen vid Slottshagens reningsverk. Det ... Läs mer

VA-aktuellt

Simrishamnsprojekt skjuts på framtiden

FoU Framtidsprojektet Morgondagens reningsverk, ett samarbete mellan Simrishamns kommun och IVL med flera, går på tomgång. Kommunfullmäktige i Simrishamn beslutade på måndagen 27 februari att återremittera ärendet. ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Avloppet renas "på köpet"

I Danmark förverkligas nu möjligheten att kalla ett avloppsreningsverk för produktionsanläggning istället. Egå reningsverk i norra Aarhus, mitt på den danska halvön Jylland, ska med ny och unik teknik producera fosfor, samt överskott av ­värmeenergi och el. På köpet blir avloppsvattnet renat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fossilfritt i Mariestad

Reningsverk Nu ska all gas som produceras vid avloppsreningsverket i Mariestad alstra värme, istället för som tidigare att halva produktionen kastas bort. Den gamla oljepannan åker ut och överskottsvärme säljs ut på fjärrvärmenätet. ... Läs mer

Annons:
Nordkalk
Cirkulation 8/15

Energieffektiv biogasreaktor i Finspång

Genom att röta slam vid tio procents TS-halt och använda en gasturbin för energiomvandlingen räknar Finspångs kommun med att deras unika biogasanläggning ska bli mycket energieffektiv. Finspångs kommun satsar på en helt ny teknisk lösning för biogasutvinningen vid Axsäters reningsverk. En liggande ... Läs mer

VA-aktuellt

Svårt flytta rötning - P-hus lösning?

Sundsvall Rötkamrarna till Tivoliverket i Sundsvall kan komma att byggas in i ett nytt parkeringshus. Förslaget kan lösa frågan om hur rötkamrarna ska placeras på Norra Kajen i framtiden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Biogasmacken i Katrineholm drivs lokalt

Biogas Sörmland Vatten har tagit över driften av biogasmacken nära Rosenholms reningsverk utefter väg 52. ... Läs mer

VA-aktuellt

Trondheims reningsverk fungerar normalt igen

Norge Under gårdagskvällen kunde räddningstjänsten i Trondheim avsluta saneringen efter gasläckan på Høvringens reningsverk. Nu återstår en utredning om orsaken till läckaget som tömde gastanken på reningsverket. ... Läs mer

VA-aktuellt

Oklart om biogas i budget

Budgetproposition På branschorganisationen Energigas Sverige finns en oro över otydliga besked om satsningar på biogas från den nya regeringen. Höstbudgeten ger inga nya besked och det går heller inte att se vad som händer när viktiga styrmedel löper ut. Gasbranschen förväntar sig mer från den ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2017
<< 1 2 3 ... 9 >>