Sök

Visar sökresultat för: biobränsle

VA-aktuellt

Avlopp och rökgasrening göder biobränslen

Alger Forskningsprojektet Microbiorefine vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har beviljats anslag med 17,68 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet utforskar hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier – som i sin tur kan producera ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Annons:
Paab 2020