Sök

Visar sökresultat för: bekämpningsmedel

Cirkulation 5/15

Flera utmaningar för Gotlands vattenförsörjning

Begränsade mängder vatten, en sprickrik berggrund med tunna jordlager och bekämpningsmedel i grundvattnet är några av vattenutmaningarna på Gotland. Särskilt problematisk är vattenförsörjningen till Visby, med 28 000 invånare. En fjärdedel av stadens vatten hämtas från fyra brunnar i Skogsholm, ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel risk för grundvattnet

Bekämpningsmedel Riskerna för att bekämpningsmedel ska läcka ut till grundvatten varierar stort i Skåne. Riskerna är störst i de södra och västra delarna av Skåne. Det visar en ny undersökning från länsstyrelsen och SLU. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommuner kan ställa höga krav på bekämpningsmedel

Vattenskydd De kommunala miljökontoren kan ställa krav på simuleringskörningar när lantbrukare begär tillstånd för att använda bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Samtidigt kan inte ett generellt värde på kväveläckage från marken tillämpas. Det står klart efter domslut i Mark- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel undersöks i Kalmar

Bekämpningsmedel Under hösten genomför Länsstyrelsen i Kalmar tillsammans med kommunerna en provtagningskampanj för att kartlägga förekomst av eventuella bekämpningsmedel i grundvatten och ytvatten som ska användas för dricksvatten. Eventuella fynd kommer att följas upp, och studien kommer också ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel i grundvatten på nedåtgående

Bekämpningsmedel Halterna av flera av de mest förekommande ämnena från bekämpningsmedel som förorenar grundvatten i Sverige minskar men föroreningarna kommer att finnas kvar länge. Det visar en ny rapport från Havs- och vattenmyndigheten, Hav. Studien omfattar perioden 1986-2014 och är den första i ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Gamla biobäddar ger osäker rening

Cirka 14 procent av alla svenska jordbruk har en biobädd som kan förhindra att oavsiktligt spill från koncentrerade bekämpningsmedel läcker ut i yt- och grundvatten. Men de flesta biobäddarna byggdes på 1990-talet, och det är osäkert hur reningen fungerar i dem. Enligt ett pressmeddelande från JTI,  ... Läs mer

VA-aktuellt

Roundup kan vara farligare än befarat

UPPDATERAD 120926 kl 08:45. En grupp franska forskare går till starkt angrepp på regelverket för användning av bekämpningsmedlet Roundup. De påvisar för tidig död och cancerutveckling hos råttor vid halter som rejält understiger gränsvärdena för dricksvatten.I sin vetenskapliga artikel i tidningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelsen i Skåne fortsätter testa grundvatten

PUBLICERAT 2012-06-13.När länsstyrelsen i Skåne undersökte grundvattnet 2007-2010 innehöll en tredjedel av proverna bekämpningsmedel. Det visar Länsstyrelsens utvärdering av 141 provpunkter. Länsstyrelsen ser det som särskilt allvarligt att fyra av tio fynd kommer från substanser som används i ... Läs mer

VA-aktuellt

Danskar skapar besprutningsavgift för att skydda vattnet

PUBLICERAT 2012-06-13I Danmark har folketinget enats om en ny avgift på bekämpningsmedel för att skydda landets dricksvattentillgångar.?– Den nya pesticidavgiften gör de mest belastande besprutningsmedlen dyrare för lantbrukarna, säger miljöminister Ida Auken. Det skriver ATL.Det ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 >>