Sök

Visar sökresultat för: avlopp

VA-aktuellt

Lerkils reningsverk igång

I torsdags togs det nya reningsverket i Lerkil, Kungsbacka, i drift. Vid 10-tiden vändes flödet i pumpstationen i Vallda Sandö. Spillvatten som tidigare gått till Hammargårds reningsverk går nu istället till Lerkil.- Nu är det igång på riktigt, säger drifttekniker Mats Fornbäck på kommunens ... Läs mer

VA-aktuellt

Antibiotikarester

Ny forskning från Uppsala universitet visar att antibiotikaresistenta bakterier kan anrikas vid extremt låga koncentrationer av antibiotika. Resultaten tyder på att de antibiotikarester som sprids i miljön från människor och djur bidrar till resistensproblematiken. Antibiotika sprids via ... Läs mer

VA-aktuellt

Anstånd med kväverening

Söderköpings kommun får uppskov med länsstyrelsens krav om effektivare kvävereduktion vid kommunens reningsverk. Detta enligt ett beslut i mark- och miljödomstolen. Kommunen ville skjuta upp kravet från den 1 januari 2013 till 1 januari 2015, vilket nu godkänts. Detta för att få utrymme att slutföra det ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenburet avlopp till 40 000 scouter

På scoutrörelsens World Jamboree, lägret som pågår utanför Kristianstad med nära 40 000 deltagare, finns inga bajjamajjor. Istället har C4 Teknik, den tekniska förvaltningen i Kristianstad, sett till att ge en möjlighet att ansluta hela lägerområdet till det kommunala avloppsnätet. Ett tillfällligt ... Läs mer

VA-aktuellt

Avlopp och kretsloppspriset till Mariann Teurnell Söderlund

2011 års Avlopp och Kretsloppspris tilldelas Mariann Teurnell Söderlund, Västerviks kommun. Juryns motivering lyder: –Under Mariann Teurnell Söderlunds ledning har Västerviks kommun varit en pionjär och blivit en förebild för många av landets kommuner då man har visat att skyddet av våra hav och vatten ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Roslagsvatten förbättrar Vallentunasjön

Roslagsvatten AB inviger den 1 september den nya huvudavloppsanläggningen i Vallentuna kommun.Huvudavloppsanläggningen består av två huvudavloppspumpstationer och cirka 2,5 kilometer med dubbla sjöledningar för avlopp samt drygt två kilometer avloppsledningar på ... Läs mer

VA-aktuellt

Fullt utbyggt VA i Ystad

I november väntas samhällsbyggnadsnämnden i Ystad ta upp frågan om att utvidga verksamhetsområdet för kommunalt avlopp till hela kommunen, enligt Skånska Dagbladet. Cirka 2 500 fastigheter i Ystad står idag utan kommunalt avlopp.Nämndens ordförande Ronny Nielsen (M) säger i Skånska Dagbladet att ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Lovande reningsteknik mot läkemedelsrester

Aktivt kol och ozon är de mest lovande teknikerna för att minska läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är slutsatsen från Stockholm Vattens läkemedelsprojekt, som presenterar sin slutrapport lagom till VA-mässan.Pilotanläggningen Sjöstadsverket vid Henriksdals reningsverk har varit navet i ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Läkemedelsrester ett växande miljöproblem

Svenska MistraPharma är ett av världens mest omfattande ­projekt för forskning kring ­läkemedel i miljön. Flera av Sveriges ledande forskare deltar med syfte att identifiera de mest miljöskadliga läkemedlen och rekommendera lämplig reningsteknik. Numera hittas läkemedel överallt i vattenmiljön. I ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Spillvattensystemet klimatsäkrat i 25 år

Kungsbacka kommun har byggt en ny huvudpump­station för spillvatten. Med den nya ­stationen räknar kommunen med att spillvattensystemet är klimatsäkrat i minst 25 år och ­dessutom slipper man i princip bräddningar.Det var när den nya stads­delen Aranäs planerades som kommunens huvud­pumpstation från ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 ... 4 5 6 7 >>