Sök

Visar sökresultat för: avlopp

VA-aktuellt

Vattenburet avlopp till 40 000 scouter

På scoutrörelsens World Jamboree, lägret som pågår utanför Kristianstad med nära 40 000 deltagare, finns inga bajjamajjor. Istället har C4 Teknik, den tekniska förvaltningen i Kristianstad, sett till att ge en möjlighet att ansluta hela lägerområdet till det kommunala avloppsnätet. Ett tillfällligt ... Läs mer

VA-aktuellt

Avlopp och kretsloppspriset till Mariann Teurnell Söderlund

2011 års Avlopp och Kretsloppspris tilldelas Mariann Teurnell Söderlund, Västerviks kommun. Juryns motivering lyder: –Under Mariann Teurnell Söderlunds ledning har Västerviks kommun varit en pionjär och blivit en förebild för många av landets kommuner då man har visat att skyddet av våra hav och vatten ... Läs mer

VA-aktuellt

Roslagsvatten förbättrar Vallentunasjön

Roslagsvatten AB inviger den 1 september den nya huvudavloppsanläggningen i Vallentuna kommun.Huvudavloppsanläggningen består av två huvudavloppspumpstationer och cirka 2,5 kilometer med dubbla sjöledningar för avlopp samt drygt två kilometer avloppsledningar på ... Läs mer

VA-aktuellt

Fullt utbyggt VA i Ystad

I november väntas samhällsbyggnadsnämnden i Ystad ta upp frågan om att utvidga verksamhetsområdet för kommunalt avlopp till hela kommunen, enligt Skånska Dagbladet. Cirka 2 500 fastigheter i Ystad står idag utan kommunalt avlopp.Nämndens ordförande Ronny Nielsen (M) säger i Skånska Dagbladet att ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Lovande reningsteknik mot läkemedelsrester

Aktivt kol och ozon är de mest lovande teknikerna för att minska läkemedelsrester i avloppsvatten. Det är slutsatsen från Stockholm Vattens läkemedelsprojekt, som presenterar sin slutrapport lagom till VA-mässan.Pilotanläggningen Sjöstadsverket vid Henriksdals reningsverk har varit navet i ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
Cirkulation 5/09

Läkemedelsrester ett växande miljöproblem

Svenska MistraPharma är ett av världens mest omfattande ­projekt för forskning kring ­läkemedel i miljön. Flera av Sveriges ledande forskare deltar med syfte att identifiera de mest miljöskadliga läkemedlen och rekommendera lämplig reningsteknik. Numera hittas läkemedel överallt i vattenmiljön. I ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Spillvattensystemet klimatsäkrat i 25 år

Kungsbacka kommun har byggt en ny huvudpump­station för spillvatten. Med den nya ­stationen räknar kommunen med att spillvattensystemet är klimatsäkrat i minst 25 år och ­dessutom slipper man i princip bräddningar.Det var när den nya stads­delen Aranäs planerades som kommunens huvud­pumpstation från ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Rötning och kvarnar får högt kretsloppsbetyg

I takt med att oljepriserna stiger och reserverna av lättbrytbara mineraler minskar blir avlopps- och bioavfallshanteringens ­betydelse för resurshushållning och energiutvinning allt större. I Göteborg har man redan ­börjat förbereda sig. I rapporten Systemstudie Avlopp jämförs sju alternativa ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Boston – USA:s smutsigaste hamn som blev en "miljödiamant"

Boston i USA har under senare år arbetat hårt med dagvattenhantering. Även om de tekniska lösningarna inte är revolutionerande så är ­dimensionerna i storlek XXL i en stad som med omgivningar räknar nästan fyra miljoner invånare.Vattnet var alltför ofta det allra sista som förra seklets stads- och ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Bräddvattenreningen fungerar utmärkt

Det särskilda reningsverk som sköter bräddvattenreningen i Karlskoga fungerar bra och driftchef Tomas Nermark är nöjd med satsningen. En av fördelarna är att huvudreningsverket får en mycket jämnare tillströmning av avlopp.Vid årskiftet 2007/08 invigdes äntligen bräddavattenreningen i Karl­skoga, ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 4 5 6 >>