Sök

Visar sökresultat för: avlopp

VA-aktuellt

Strängnäs får Mälarens vattenpris

Kretslopp Strängnäs kommun får Mälarens vattenpris 2015. Det tillkännagavs idag på Mälarkonferensen som hålls på Uppsala slott. ... Läs mer

VA-aktuellt

Avlopp och rökgasrening göder biobränslen

Alger Forskningsprojektet Microbiorefine vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har beviljats anslag med 17,68 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet utforskar hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier – som i sin tur kan producera ... Läs mer

VA-aktuellt

Nationell strategi mot Cryptosporidiumsmitta

Nu  finns en nationell strategi som ska minska risken för att människor ska smittas av parasiten Cryptosporidium. Det är Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA som arbetat fram en femårig strategi för att minska ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräddning ledde till badförbud

En krånglande pumpstation i Hjältevad, Eksjö kommun, har lett till bräddningar som gör att kommunen nu stänger Ingatorps badplats på grund av förhöjda halter av e-colibakterier. Eksjö kommun arbetar nu med en utökad provtagning för att konstatera hur förhållandena utvecklas. Ledningsnätet undersöks ... Läs mer

VA-aktuellt

Moderater föreslår separerade avlopp

Moderaterna i Borås passar på att föra in separerat avlopp i diskussionen om nya avloppslösningar i kommunen. Partiet har motionerat om separerade avlopp till kommunfullmäktige.– Jag hoppas att man ska ta till sig av det som är andemeningen i motionen. Att vi undersöker möjligheterna till att hitta andra ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
VA-aktuellt

Gis-lager för avlopp

Vattenmyndigheterna vill ta fram ett nationellt Gis-lager där avloppsreningsverk och enskilda avlopp ska visas. Gis-lagret ska även kunna användas som beslutsgrund för inriktning av åtgärder inom vattenförvaltningen.Den 4 september kommer ett arbetsgruppsmöte att hållas där SCB och ... Läs mer

VA-aktuellt

Metod för avloppsrening vinner juniorvattenpris

Stockholm Junior Water Prize för 2012 tilldelades igår tre ungdomar från Singapore. 18-åriga studenterna Luigi Marshall Cham, Jun Yong Nicholas Lim och Tian Ting Carrie-Anne Ng har forskat om hur lera kan användas för att ta bort och återanvända föroreningar från avloppsvatten.Det handlar om ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny teknik för energiproduktion vid reningsverk

Forskare vid Oregon State University (OSU), USA, har fått ett genombrott när det gäller effektiviteten hos mikrobiologiska bränsleceller som kan producera elektricitet direkt från avloppsvatten, enligt uppgifter från universitetet.Detta skulle göra det möjligt att framtida reningsverk skulle ... Läs mer

VA-aktuellt

Algodling växer

Projektet där Umeå Energi odlar alger i avloppsvatten växer. –¨På Dåvaområdet utanför Umeå byggs just nu fyra nya algbassänger.– Vi bygger en algpilot som blir unik i sitt slag. Målsättningen är att optimera anläggningen för att i slutändan kunna producera biodiesel, säger Henrik Bristav, miljöchef på ... Läs mer

VA-aktuellt

Aktivt kol effektivt mot läkemedelsrester

Det går att ta bort betydligt mer läkemedelsrester från avloppsvatten med aktivt kol än vad som tidigare visats i svenska tester. Upp till 98 procent av de mängder som idag går ut från avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm till Östersjön kan avskiljas till rimlig kostnad. Det visar nya resultat från ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 3 4 5 7 7 >>