Sök

Visar sökresultat för: avlopp

VA-aktuellt

Alger spetsar slammet

FoU Sedan ett år tillbaka sker forskning på Mälarenergis avloppsreningsverk Kungsängsverket i Västerås om algers möjlighet att öka produktionen av biogas. Detta arbete sker i samarbete med Mälardalens högskola och syftet med studien är att undersöka om alger som först har renat avloppsvatten kan bidra ... Läs mer

Cirkulation 3/15

H+ ett innovativt stadsprojekt

Helsingborg står inför det största stadsförnyelseprojektet i modern tid. Fram till år 2035 ska ett gammalt hamn- och industriområde utvecklas och länkas ihop med centrala Helsingborg. I den nya stadsdelen ska 10 000 personer bo och det ska ­finnas butiker, mötesplatser, kontor och annan service. ... Läs mer

Cirkulation 3/15

Karl XII pumpstation renoverad

En av Sveriges större pumpstationer, Karl XII i Stockholm, har renoverats. Det har tvingats fram av ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Cirkulation var på besök. Samma dag som vi på norra halvklotet upplever hel eller delvis solförmörkelse tar Stefan Tenglund från Stockholm Vatten oss fem meter ner i ... Läs mer

Cirkulation 3/15

Säker återföring av näring från avloppet

Cirkulation frågar Björn Vinnerås vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, belönades med årets Avlopp och Kretsloppspris under VAK 2015 i Borås. Han är forskare i kretsloppsteknik. Du forskar om säker återföring av växt­näring från avlopp. Vad inne­­­bär det? – Det vi försöker göra är att sluta ... Läs mer

Cirkulation 3/15

Kommunerna kan visst kräva fettvett

Från branschen I artikeln »Fettvett – en lönsam affär« i Cirkulation 2/15 hävdas bland annat att VA-huvudmannen inte kan ställa krav på installation av fettavskiljare och att »avfallsförvaltningen behöver agera för att för att ta hand om fettet innan det når avloppet«. Det problematiseras också att ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

JTI stöttar projekt om sorterande avlopp

Källsortering Forskare från JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ska tillsammans med en grupp experter inom VA-teknik följa arbetet i Västerås och Helsingborgs kommuner, där man planerar för nya former av källsorterande avlopp i kombination med effektiv insamling av matavfall. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tre vinnare i tävling om framtidens avlopp

Innovationstävling I Helsingborg har vinnarna i innovationstävlingen om framtidens avloppslösningar, "Blackwater & Food Waste Challenge", korats. Systemen ska nu förverkligas i det nya område som byggs i Oceanhamnen. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Fettvett – en lönsam affär

Problemet med fett i avloppsvatten är i teorin både lätt och lönsamt att lösa. Och VA-branschen verkar enig om att fettet ska plockas bort direkt vid källan. Men det finns också traditioner och historia som stretar emot fettbekämpningen. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Levnadsvanorna finns att spåra i avloppsvattnet

Aktuellt ur arkivet Att avloppsvatten kan vara användbart som gödningsmedel och för att utvinna bioenergi visste du nog redan. Men vet du om att det kan användas till en hel del annat också? Idag ­pratar forskarna om avloppsvatten som en kemisk informationscentral som rymmer en gigantisk bank av data. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stor intresse inför VAK 2015

VAK På torsdag startar Vatten Avlopp Kretslopp 2015 i Borås. Konferensen är sedan många år etablerad som en av de stora mötesplatserna för VA-frågor. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>