Sök

Visar sökresultat för: alger

VA-aktuellt

Ultraljud renar dammar från alger

Vattenmiljö Malmö stad renar dammar från alger med hjälp av ultraljud. Ett pilotförsök beskrivs nu som mycket lyckat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Avlopp och rökgasrening göder biobränslen

Alger Forskningsprojektet Microbiorefine vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har beviljats anslag med 17,68 miljoner kronor av Energimyndigheten. Projektet utforskar hur rökgaser och avloppsvatten kan användas för att göda alger och cyanobakterier – som i sin tur kan producera ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny algodling invigd i Umeå

Igår invigdes den nya pilotanläggningen för algodling på Umeå Energis anläggning Dåva. Den anläggning som invigdes av Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven är Sveriges största i sitt slag, och ersätter den mindre testanläggning som Umeå Energi kört tidigare, i samarbete med Umeva och ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
Cirkulation 4/09

Odlade musslor i miljövårdens tjänst

Kan odling av blåmusslor i ­Östersjön motverkar övergödningen och förbättra kustvattnets kvalitet? Ja, några lyckade pilotstudier av musselodlingar i Kalmar sund och vid Åland ­tyder på det. Nu startas därför fullskaleförsök med musselodling omfattande två hektar i vattnen utanför Kalmar. – Vi har ... Läs mer

VA-aktuellt

Hörby stoppar kväverening

Hörby kommun anser att kväverening ökar förekomster av blågrönalger i Ring­sjöarna och vill sluta att rena kväve helt. I slutet av april föll domen i Miljööver­domstolen vid Svea Hovrätt och där fick kommunen rätt. Hörby kommun får rätt att stänga kvävereningssteget på Lyby ­reningsverk under en ... Läs mer

Annons:
Paab 2020