Sök

Visar sökresultat för: VA-taxa

VA-aktuellt

Mångmiljonsatsning på utbyggd VA i Ronneby

Ronneby kommun ansluter cirka 400 hushåll på landsbygden till det kommunala VA-näten. Under en tio-årsperiod ska 80-90 miljoner kronor satsas i VA-utbyggnaden. Kommunen räknar med att VA-taxorna behöver justeras uppåt för att klara investeringarna. Beslut i frågan förväntas i dagens ... Läs mer

VA-aktuellt

Danmark inför ny princip för delar av VA-taxan

I Danmark införs nya regler för VA-taxorna vid årskiftet. Behandling av avloppsvatten ska prissättas med en trappmodell, syftet är att ge verksamheter med stor vattenförbrukning en reduktion av avgifter för dagvatten/avloppsvatten.Prissättningsprincipen har tre steg. Grundavgiften baseras på en ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vatten lämnar VA-taxan oförändrad

Stockholm Vatten tillkännager att VA-taxan i Stockholm och Huddinge lämnas helt orörd under 2014. Det är för andra året i rad som VA-taxorna i Stockholm/Huddinge inte höjs alls. Sedan 1996 har VA-taxan i huvudstaden höjts bara vid ett tillfälle. Boende i Stockholm och Huddinge har bland landets absolut ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppskjutet beslut om höjd VA-avgift

Beslutet om att höja Hammarö kommuns anslutningsavgifter till VA-nätet skjuts upp. Kommunfullmäktige har återremitterat förslaget att höja avgiften från 148 000 till 225 000 kronor. Kommunens servicenämnd ombeds förtydliga förslaget och återkomma till fullmäktige senare i höst.Förslaget har väckt ... Läs mer

VA-aktuellt

Gävle höjer anslutningsavgiften

Det ser ut att bli högre anslutningsavgifter för VA i Gävle. Kommunstyrelsen har beslutat om en höjning med tolv procent 2014 och ytterligare tolv procent 2015, det skriver Arbetarbladet.Kommunfullmäktige tar beslut i frågan i slutet av september. Anslutningsavgiften för en standardvilla är idag 105 490 ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Ökat tryck på VA-investeringar i Nyköping

Nyköpings kommun har beslutat om investeringar i VA-området som kommer att kräva en höjning av VA-taxan med ett par procent. I planeringen ligger stora investeringar i avloppsrening och en långsiktig förnyelse av ledningsnätet. Man ska också fortsätta utbyggnaden av den så kallade kustledningen som ... Läs mer

VA-aktuellt

Hammarö höjer anslutningsavgift rejält

Servicenämnden i Hammarö kommun föreslår en höjning av anslutningsavgiften till kommunens VA-nät från dagens 148 000 kronor till 225 000 kronor.Anledningen är att nyanslutningar inte ska subventioneras. Förbrukningsavgiften höjs med några procent för villaägare men sänks för boende i lägenhet, detta ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill ha höjda taxor

Höjningstakten av Sveriges VA-taxor är oroande låga. Det slår Svenskt Vatten fast i en kommentar till VA-taxe-statistiken.Medelhöjningen i brukningsavgift för normalvillan är 4,3 procent, det är i samma storleksordning som tidigare år under 2000-talet. Spridningen är stor, 32 procent av kommunerna ... Läs mer

VA-aktuellt

Lidköping höjer tolv procent

Lidköpings kommun planerar för en höjning av VA-taxan 2014 med tolv procent. Teknisk service föreslår för Lidköpings kommunfullmäktige att höja VA-taxan tre år på raken, 2015 föreslås höjningen bli sex procent och 2016 fyra procent. (EW)Källa: Nya Lidköpings-Tidningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Omtag om VA-avgift i Lilla Edet

Lilla Edets kommun håller på med att omstrukturera VA-taxan. Ett förslag om enhetstaxa väckte protester i höstas och visade sig vara för dåligt genomarbetat i jämförelse med lagstiftningen, bland annat med avseende på dagvattenavgifter.Nu utreds VA-taxan i kommunen på nytt men för att öka ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 >>