Sök

Visar sökresultat för: VA-taxa

VA-aktuellt

Nässjö satsar på ledningsnäten

Nässjö kommun satsar 140 miljoner kronor under en fem-års period, för att renovera och bygga ut VA-näten.– Det är hög tid att ta tag i detta nu. Gör man inget så blir läget akut, säger Erik Almqvist, planarkitekt byggkontoret Nässjö kommun till Sveriges Radio Jönköping.Förslaget ska behandlas av Nässjös ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vatten överklagar dagvattenbeslut

I sex år har Stockholm Vatten och Trafikverket tvistat om dagvattentaxan. Den 23 januari 2014 kom ett delbeslut från Statens VA-nämnd. Stockholm Vatten fick rätt i en av två huvudfrågor men väljer att överklaga.År 2008 införde Stockholm Vatten en dagvattentaxa för vägar med hänvisning till ... Läs mer

VA-aktuellt

Höör justerar ned VA-taxan efter felkalkylering

Höörs kommun justerar ned VA-taxan efter en felkalkylering. Kommunen tog  i november beslut om en ny VA-taxa som började gälla vid årsskiftet. Problem har uppstått med underlaget som ligger till grund för beräkning av brukningsavgifterna.Den föreslagna justeringen innebär att den höjning för en ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattentäkt höjer taxan i Oskarshamn

Sex procents höjning av VA-taxan per år, under perioden 2014-2016, föreslår kommunsstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamn. Detta för att klara investeringsbehoven. Bland annat ska kommunen få en ny ytvattentäkt, kostnaden beräknas till cirka 50 miljoner kronor.Arbetet med en ny vattentäkt till ... Läs mer

VA-aktuellt

Reviderad kemikalielista

EU har reviderat vattendirektivets lista över prioriterade kemikalier. Miljökva­litets­normerna för sju av de befintliga 33 ämnena skärps. Ett dussin nya ämnen regleras, och tre läkemedel sätts upp på en ny bevakningslista.Det är resultatet av EU-parlamentets och rådets kompromiss i somras. Efter ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Trollhättan höjer med nio

I Trollhättan höjs VA-taxan med nio procent. Det beslutet togs igår efter en lång debatt om kommunens budget. Oppositionen i form av Moderaterna och Centerpartiet ville höja taxan med elva procent för att kunna öka takten på VA-underhållet ytterligare. Det skriver TTELA.– Vatten är vårt viktigaste ... Läs mer

VA-aktuellt

Dyrare VA på Gotland

På Gotland höjs VA-avgifterna vid årskiftet. Anslutningsavgiften höjs med tio procent och den fasta förbrukningsavgiften höjs med 20 procent. Det rapporterar Sveriges Radio Gotlandsnytt. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Rätt prissättning på vattnet viktigt

Ansträngningarna för att skapa effektiva och rätt prissatta system som återspeglar reningskostnader och distribution av vatten, måste fördubblas i Europa. Det är viktigt att den verkliga kostnaden tas ut. Ett extra stort problem är att många länder enbart tillämpar fasta VA-avgifter där förbrukningen ... Läs mer

Cirkulation 6/13

Ängelholm tar det stora VA-greppet

Alla förutsättningar har varit de rätta för att klubba igenom 800 miljoner ­kronor för renoveringar och utbyggnad av vatten och avlopp i Ängelholm.Cirkulation träffar VA-chefen Cornelia Ljungerud och tekniska chefen Mikael Fritzon i slutet av augusti då sommaren överlappar hösten med vågor av ömsom sol, ... Läs mer

VA-aktuellt

Italiensk VA har 35 miljarder att kräva in på VA-räkningar

35 miljarder svenska kronor. Så mycket pengar har de italienska vattendistributörerna att kräva i obetalda räkningar. De största bovarna är offentliga myndigheter. En fjärdedel av kunderna som inte betalat efter två år är kommuner, regioner och statliga inrättningar.Problemet är att den italienska ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 6 ... 14 >>