Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Självavläsning för företagskunder

Stockholm vatten inför självavläsning av vattenmätare för sina företagskunder. På torsdag hålls ett kundseminarium för att också diskutera framtida möjligheter som kommer att finnas med fjärravläsning och fjärrövervakning av vattenförbrukningen.Det är bland annat problem med lås och portkoder som ... Läs mer

VA-aktuellt

Gästrike Vatten handikappanpassat

Gästrike Vatten kunde igår inviga en ny handikappad entré till sitt centrala vattenverk, Sätraverket, där även huvudkontoret finns. Både en lättare ingång, hiss och handikappad kunddisk finns i den nya inredningen. Det är lagen om tillgängliga lokaler som fått Gästrike Vatten att göra ombyggnaden som ... Läs mer

VA-aktuellt

Bjuv höjer VA-taxorna

Bjuvs kommun måste höja VA-taxorna för att kunna garantera en bra kvalitet i VA-arbetet. Därför har tekniska förvaltningen fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en avgift som täcker de faktiska kostnaderna och som dessutom inrymmer både planerat och oförutsett underhåll.I Bjuv har VA-verksamheten gått ... Läs mer

VA-aktuellt

Kristian Swärd ny chef i Örkelljunga

Kristian Swärd blir chef för den nya samhällsbyggnadsenheten i Örkelljunga kommun. Swärd har tidigare varit projektingenjör och blir nu chef för VA och gata. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunala spolbilar får inte konkurrera

Kalmar Vatten får inte längre tillhandahålla spolbilstjänster på den privata marknaden. Det är den strängare tolkningen av konkurrenslagstiftningen som gör att Kalmar Vatten nu backar i frågan om spolning av avloppet hos privatpersoner.Kalmar Vatten har anmälts till Konkurrensverket av en privat ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Sigtuna kommun anlitar miljöjurist

Sigtuna kommun har anlitat juris doktor Jonas Christensen för att företräda kommunens intressen inför LFV:s ansökan om nytt miljötillstånd på Arlanda flygplats.Jonas Christensen har en bred erfarenhet på det miljörättsliga området och vi är glada över att ha tillgång till hans stöd under den fortsatta ... Läs mer

VA-aktuellt

Inga ersättningar vid tunnelreparation

De 28 VA-abonnenter i Landskrona kommun som fått försämrat vatten under de månader som Bolmentunneln varit stängd kommer inte att ersättas. Abonnenterna har rest ersättningskrav men tekniska nämnden menar att vare sig kommunen eller Sydvatten brustit i sina plikter.Bolmentunneln förser stora delar av ... Läs mer

VA-aktuellt

Kraftig taxehöjning i Ockelbo

I Ockelbo kommun föreslås kraftigt höjda VA-avgifter för både 2010 och 2011. Enligt kommunen krävs det höjningar av avgiften för att kunna utveckla VA-verksamheten. Förbrukningsavgiften höjs 2010 från 18 till 20 kronor per kubikmeter och med ytterligare två kronor 2011. Den fasta avgiften höjs med 100 ... Läs mer

VA-aktuellt

Fint resultat för Mittsverige Vatten

Bokslutet för MittSverige Vattens bolag 2009 pekar mot ett positivt resultat på cirka två miljoner kronor. Trots stora kostnadsökningar för framförallt elförbrukning och en vikande vattenförsäljning, samt ökade kostnader för upplåning av kapital redovisar Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenmyndigheten till Göteborg

Den nya Havs- och vattenmiljömyndigheten placeras i Göteborg. Det berättade miljöminister Andreas Carlgren vid en presskonferens på eftermiddagen. I Göteborg finns för närvarande Fiskeriverket som i princip föreslås gå upp i den nya myndigheten som ska vara igång år 2011. (EW) ... Läs mer

Annons:
Paab 2020