Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Upphandling av vattenverk görs om

Söderköpings kommun får lov att göra om upphandlingen av vattenverk i Västra Husby. Detta sedan Björks Rostfria AB överklagat anbudsförfarandet till Förvaltningsrätten i Linköping, och fått rätt.Klagomålet gällde att Ingenjörsfirma Ros i Leksand utsetts som totalentreprenör på felaktigt sätt, det ... Läs mer

VA-aktuellt

Beslut om Bolmentunneln överklagas

De juridiska turerna kring Bolmentunneln och inläckande grundvatten fortsätter. Markaryds och Ljungby kommuner överklagar gårdagens beslut från länsstyrelsen i Kronoberg till miljöddomstolen.– Länsstyrelsens beslut idag att låta Sydvatten AB fortsätta leda bort inläckande grundvatten var helt ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-abonnenter får pengar tillbaka

Den särtaxa som Eskilstuna Energi och Miljö tagit ut av fastighetsägare för VA-anslutning på Mälarstranden är inte giltig. Det beslutet lämnade Miljööverdomstolen för en knapp månad sedan. Nu har Eskilstuna Energi och Miljö offentliggjort hur återbetalningen av den del av anläggningsavgiften som ... Läs mer

VA-aktuellt

Bolmentunnelns tillstånd korrekt

Sydvatten har de tillstånd som fordras för Bolmentunneln.– Vi har fått en bekräftelse på att det vi gör är riktigt. De orimliga ifrågasättandena av dricksvattenförsörjningen till 800 000 invånare i våra 15 delägarkommuner har undandröjts. Jag hoppas att de långdragna juridiska processerna nu är över. Det ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-investeringar toppar i Luleå

Tekniska förvaltningen i Luleå lägger en budget som bland annat omfattar investeringar inom VA-området på 167 miljoner kronor 2012. Investeringsplanen läggs fram för politikerna i tekniska nämnden på torsdag. För första gången toppar VA kostnadslistan, skriver Norrbottens-Kuriren.Stora ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

Eksjö kommun överklagar utbyggnadsbeslut

Eksjö kommun överklagar länsstyrelsens beslut om VA-utbyggnad. Eksjö kommun ska bygga ut VA för fastigheter i Bänarp och vid Hunsnäsen i Eksjö stad. Enligt länsstyrelsen i Jönköping ska anläggningen i Bänarp vara klar sista december 2014.Eksjö kommun överklagar nu beslutet och menar att man inte hinner ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-verksamheten i Strängnäs polisanmäls

Strängnäs kommun låter nu polisen utreda om det förekommit oegentligheter inom kommunens VA-verksamhet. Kommunen vidtar även andra åtgärder.En intern kontrollgrupp skapas, med kompetens inom ekonomi, juridik och kvalitetsfrågor. Kontrollgruppen kommer att fylla en viktig funktion i större projekt ... Läs mer

VA-aktuellt

Populärt med VA-nyheter via SMS

MittSverige Vatten, Sundsvall, skickar numera information om akuta och planerade arbeten via SMS.Det har resulterat i positiva reaktioner från berörda samtidigt som antalet samtal till kundtjänst har minskat. -Vi har testat systemet under tre månader och det har visat sig vara en mycket effektiv ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora VA-investeringar i Arvika

Arvika kommun investerar stort på VA-sidan de närmaste tre åren. Ett investeringsprogram som bland annat innehåller ett helt nytt vattenverk i Segerfors och en omfattande uppgradering av spillvattennätet är beslutat av kommunsstyrelsen.Lösningarna för ett nytt vattenverk i Segerfors budgeteras till ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya UV-aggregat i Katrineholm

Nu har Sörmland Vatten fått nya UV-aggregat till Forssjö vattenverk, som är under uppbyggnad. Katrineholms kommun lät i december Östersunds kommun ta över de två nya aggregat som då var färdiga för installation i Forssjö. De aggregat som nu levererats i Katrineholm har i utbyte beställts av Östersunds ... Läs mer

Annons:
Paab 2020