Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Nytt vattenverk för Älvkarleby och Gävle

Vattenförsörjning Ett nytt vattenverk och en ny vattentäkt föreslås i Älvkarleby kommun. Vattenlösningen planeras att kunna ge både Älvkarleby och Gävle robustare vattenförsörjning. ... Läs mer

Cirkulation 3/18

Mycket oklart om framtidens vattenförsörjning

Den första mars 2018 överlämnade regeringen lagrådsremissen »Åtgärder för ett bättre dricksvatten« till Lagrådet. Förslaget, som byggde på delar av Dricksvatten­utredningen, är redan inaktuellt. Det beror dels på svidande kritik från Lagrådet, dels på att regeringen nu har bestämt sig för att vänta ... Läs mer

VA-aktuellt

Botkyrka tvingas lämna ut VA-handlingar

Juridik Handlingar om Botkyrka kommuns VA-ledningsnät ska lämnas ut till en privatperson. Detta efter ett beslut i Kammarrätten i Stockholm. Det uppger VVS-Forum. ... Läs mer

VA-aktuellt

Arvika och Eda bildar VA-bolag

Sammanslagning Arvika och Eda kommuner bildar ett gemensamt bolag för drift av vatten och avlopp, gator och vägar samt renhållning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kraven på IT-säkerhet i vattenförsörjningen höjs

IT-säkerhet I syfte att stärka informationssäkerheten och för att genomföra EU:s så kallade NIS-direktiv i svensk rätt har regeringen beslutat propositionen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. ... Läs mer

Annons:
VA-Guiden 2018
VA-aktuellt

Regeringen drar tillbaka dricksvattenförslag

Dricksvattenlagstiftning Regeringen drar tillbaka lagförslagen om bättre dricksvattenförsörjning som de presenterade den 1 mars. Enligt Näringsdepartementet har analysen förändrats under den senaste månaden. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sollefteå investerar i VA

VA-byggen Sollefteå kommun har beslutat att om investeringar på 85 miljoner kronor i VA-systemen under de närmaste åren. ... Läs mer

VA-aktuellt

Svevia ska sköta Härnösands VA-ledningar

Entreprenad Härnösands kommun lägger ut driften av VA-näten på Svevia. Företaget tar över driften den 1 juni. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bättre kartinfo ger nya möjligheter

Vattenflöden Förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav ska ge större möjligheter att bland annat spåra föroreningar. Detta efter att Lantmäteriet och SMHI tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Anna Linusson slutar på Svenskt Vatten

Svenskt Vatten Styrelsen för Svenskt Vatten har 14 mars gjort en överenskommelse med Anna Linusson som innebär att hon slutar som vd med omedelbar verkan. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 51 >>