Sök

Visar sökresultat för: Triclosan

VA-aktuellt

Ny rapport om triclosan i taxfreeförsäljningen

"Toxfree Taxfree", så heter en ny rapport från Svenskt Vatten och Revaq om hur triclosan sprids via taxfreeförsäljning av deodoranter. I rapporten granskas bland annat vilka bolag som säljer deodoranter med triclosan.I rapporten har man granskat nio av de på svenska marknaden största rese-, flyg- och ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
Cirkulation 3/13

Triclosanvaror nästan utfasade i Sverige

Varor med triclosan har nästan fasats ut från den svenska marknaden. Det visar mätningar av triclosanhalter i slam, som såväl Naturvårdsverket som enskilda avloppsreningsverk gör. Framgångsrikt uppströmsarbete är orsaken.Uppströmsarbete, det vill säga att minska miljögifter vid källan, är ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Allt lägre halter triclosan

Triclosanhalterna i avloppsreningsverkens slam har sjunkit så mycket att ämnet nästan har fasats ut. Det visar såväl Naturvårdsverkets undersökningar som mätningar hos många verk. I nästa nummer av Cirkulation kommer vi att beskriva det omfattande uppströmsarbete, som ligger bakom minskningen. Men ... Läs mer

Annons:
Paab 2020