Sök

Visar sökresultat för: PFAA

VA-aktuellt

Nätverk för PFAA-kartläggning

Kemikalieinspektionen och Livsmedelsverket ska tillsammans med forskare bilda ett nätverk för att skapa en helhetsbild av användningen av perfluoerade ämnen som PFOS och PFAS och riskerna för människor och miljö. Det uppger Sveriges Radio Blekinge.– Om nätverket kommer fram till att det behövs fler ... Läs mer

VA-aktuellt

Lägre PFAS-halter än väntat hos Kallingebarnen

De barn i Kallinge, Ronneby kommun, som druckit vatten förorenat av PFAS under sin uppväxt, har lägre halter PFAS i blodet än väntat. Arbets- och miljömedicin i Lund har analyserat blodprover från 20 barn i Kallinge och jämfört med en grupp om 17 barn i Ronneby.Enligt Bodil Persson, överläkare vid Arbets- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsledamot kräver ansvar av Försvarsmakten

Riksdagsledamoten Helena Leander (MP) vill få Försvarsmakten att ta ansvar för perfluoerade ämnen i Uppsalas dricksvatten. I en skriftlig fråga inlämnad fredag 21 mars, till försvarsminister Karin Enström undrar Helena Leander om vilka åtgärder ministern avser "att vidta för att Försvarsmakten ska ta ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Perflourerade ämnen stängde vattenverk

Resultatet från Länsstyrelsens undersökning om förekomst av oacceptabla höga halter perfluorerade alkalsyror (PFAA) i dricksvattentäkten kom som en fullständig överraskning för kommunens VA-ansvariga. Efter ytterligare provtagning i samtliga fyra grundvattenbrunnar som förser vattenverket i ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Alltmer problem med "djävulska" molekyler

Perfluoerade ämnen, som PFOS och PFOA, har under de senaste åren identifierats som ett ­problem för vattenförsörjningen och miljön. Kunskapen om ämnesgruppen har varit brist­fällig men intensiv forskning har visat att ämnena har egenskaper som är klart olämpliga för ­människor och miljö.Perfluorerade ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Lena Ek kallas till Miljö- och jordbruksutskottet för PFAA-problemen

Miljöminister Lena Ek (C) kallas till riksdagens Miljö- och jordbruksutskott av Miljöpartiet (MP). MP kräver besked om vad regeringen tänker sig för åtgärder efter att flera kommuner fått problem med perfluoerade ämnen som PFOS, i dricksvattnet. Det uppger SVT.– Regeringen har definitivt ett ansvar. Det ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAA-larmet i Bredared var falskt

Det var troligen ett kontaminerat prov som ledde till larmet om perfluorerade ämnen i dricksvattnet i Bredared, Borås kommun, för två veckor sedan. Nya prov visar inte på några höga halter av perfluorerade ämnen (PFAA) i vattnet och omprov av det första vattenprovet gav nu endast bra värden. Det uppger Borås ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtgärdshalter för perfluoerade ämnen

Överstiger halterna av perfluoerade ämnen 90 nanogram PFAA per liter vatten, så bör dricksvattenproducenten snarast vidta åtgärder. Det är budskapet från Livsmedelsverket som tagit fram så kallade åtgärdsgränser för perfluorerade ämnen i dricksvatten. Med hjälp av åtgärdsgränserna kan ... Läs mer

VA-aktuellt

Perfluorerade ämnen kan spåras hos Uppsalabor

Blodprov tagna på invånare i Uppsala antyder att invånare i några stadsdelar har högre halter av perfluorerade ämnen i blodet, än andra. Proverna presenterades på ett seminarium i Uppsala igår och kommer från den så kallade Pivus-studien med data från cirka 1 000 personer insamlade under perioden ... Läs mer

VA-aktuellt

Litet vattenverk i Borås avstängt p g a PFAS

UPPDATERAD 140408. Grunden för följande text visade sig senare vara ett fel vid analysen av ett vattenprov. Det har inte förekommit PFAS vid vattenverket i Bredared.Vattenverket i Bredared, Borås, har tagits ur den kommunala vattenförsörjning efter att Borås Energi och Miljö uppmätt förhöjda ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
<< 1 2 3 4 >>