Sök

Visar sökresultat för: PCP

VA-aktuellt

Små mängder PCP i Sunnes dricksvatten

Bekämpningsmedel Sunne kommun har små mängder pentaklorfenol (PCP) i dricksvattnet. Enligt kommunen finns det ingen hälsorisk med att dricka vattnet enligt de gränsvärden som finns. Gränsvärdet är satt cirka 200 gånger högre än de högsta halter som mäts i Sunne. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
Annons:
Paab 2020