Sök

Visar sökresultat för: IT-säkerhet

VA-aktuellt

Kraven på IT-säkerhet i vattenförsörjningen höjs

IT-säkerhet I syfte att stärka informationssäkerheten och för att genomföra EU:s så kallade NIS-direktiv i svensk rätt har regeringen beslutat propositionen Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. ... Läs mer

VA-aktuellt

EEM:s hemsida klarar inte kokningsrekommendation

IT Eskilstuna Energi och Miljö:s hemsida har varit överbelastad under eftermiddagen efter att en kokningsrekommendation gått ut för delar av Eskilstuna. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökade krav på IT-säkerhet för vattenverk

IT-säkerhet Regeringen ska utreda hur Sverige ska höja sin IT-säkerhet som en del i EU:s gemensamma arbete för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. Kraven på dricksvattenförsörjningen kommer att höjas. Utöver utredningen pågår ett arbete med en nationell ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Ökade krav på IT-säkerhet för vattenverken

IT-säkerhet Regeringen ska utreda hur Sverige på bästa sätt ska höja sin IT-säkerhet som en del i EU:s gemensamma arbete för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. Kraven på dricksvattenförsörjningen kommer att höjas. Utöver utredningen pågår ett arbete med en nationell ... Läs mer

Annons:
Paab 2020