Sök

Visar sökresultat för: Foto: Pixhill.com

VA-aktuellt

Magsjuka i Lerum kan ha samband med dricksvattnet

Dricksvattenproblem Efter driftproblemen vid Lerums centrala vattenverk, Öxsjön, i mitten av juli, har över hundra fall av magsjuka rapporterats i kommunen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Extremt låga halter mikroplast i norskt dricksvatten

Mikroplast Extremt låga nivåer mikroplast i vatten från norska vattenverk. Det visar en ny norsk undersökning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Flexiblare vattenlagstiftning krävs

Vattentjänstutredningen VA-lagstiftningen behöver bli mer flexibel och den statliga strukturen kring VA-frågor måste stärkas. Det var beskedet när betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, överlämnades till regeringen. ... Läs mer

Annons:
Elmia VA-mässan 2018
VA-aktuellt

Fängelsestraff aktuellt för dricksvattenproducenter

Lagändring Straffskalan för allvarliga brott mot livsmedelslagen skärps. Det innebär enligt Svenskt Vatten bland annat att även personal eller politiker hos kommunala vattenproducenter och -distributörer kan få fängelsestraff för problem med dricksvattnet. ... Läs mer

Annons:
Paab 2018