Sök

Visar sökresultat för: FoU

VA-aktuellt

Luleå nytt kompetenscentrum för dagvattenforskning

FoU Vinnwater i Luleå blir ett nytt kompetenscentrum för forskning i världsklass. Med Vinnwater ska universitets forskare i samverkan med företag och kommuner utveckla banbrytande dagvattenlösningar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Morgondagens reningsverk projekteras i Simrishamn

Innovativt Projektet ”Morgondagens reningsverk” i Simrishamn kommer att genomföras som planerat. Det beslutade ett oenigt kommunfullmäktige den 20 mars. I ett IVL-samarbete ska ett innovativt reningssystem utvecklas. ... Läs mer

VA-aktuellt

KTH startar centrum för vattenforskning

FoU Ett nytt centrum för vattenforskning startas på KTH. Watercentre@KTH heter den nya satsningen. KTH:s nya centrum ska verka för ett antal forsningsinriktninar och målet är att skapa en bred mötesplats för samverkan kring vattenfrågor. David Nilsson, forskare vid avdelningen för historiska studier ... Läs mer

VA-aktuellt

Simrishamnsprojekt skjuts på framtiden

FoU Framtidsprojektet Morgondagens reningsverk, ett samarbete mellan Simrishamns kommun och IVL med flera, går på tomgång. Kommunfullmäktige i Simrishamn beslutade på måndagen 27 februari att återremittera ärendet. ... Läs mer

VA-aktuellt

DNA-analyser ska styra reningsverkets biologi

Reningsverk Snabba DNA-analyser ska göra det möjligt att styra vilka bakterier som används i biosteget på avloppsreningsverk. Det är ett nytt projekt i Danmark som under fyra år ska undersöka denna metod att kontrollera och optimera reningen. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 1/17

Livscykelanalys på dricksvatten

Från branschen Livscykelanalys på dricksvatten: En jämförelse mellan konventionell vattenbehandling, omvänd osmos och mineralvatten på glas/plastflaskor. Vilken extra miljöpåverkan uppstår när vi väljer att dricka buteljerat vatten i stället för kranvatten? I många länder i världen litar ... Läs mer

VA-aktuellt

MDH satsar på miljöteknik

Utbildning Mälardalens Högskola (MDH) i Eskilstuna/Västerås gör en storsatsning inom miljöteknik. Till hösten lanseras sex nya kurser på grund- och avancerad nivå. Vattenfrågor kommer med i en introduktionskurs. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort forskningsprojekt om okända miljögifter

Miljögifter Forskare vid forskningscentrum MTM, Människa-Teknik- Miljö, vid Örebro universitet har fått 48 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att identifiera okända miljögifter. Tio företag deltar i det sexåriga projektet och bidrar med ytterligare 40 miljoner kronor i form av personal och ... Läs mer

Cirkulation 8/16

Ideonsatsning är en turbo för branschen

Innovativa företag inom vattenområdet kan få hjälp att snabbare komma ut på marknaden med färdiga produkter. Genom Win ska ny utrustning och nya idéer för infrastrukturen inom vattenområdet få luft under vingarna. En turbo i en förbränningsmotor ökar prestandan och verkningsgraden utan att stjäla energi ... Läs mer

VA-aktuellt

Testbädd för gröna dagvattenlösningar

Dagvatten Vinnova bidrar med 7,8 miljoner kronor för ett projekt med testbädd för grönblå urbana lösningar. Det är Malmö stad som ska ge utrymme för utveckling av bland annat dagvattenlösningar. ... Läs mer

Annons:
Toaletter utan gränser 2020
<< 1 ... 3 4 5 6 7 ... 14 >>