Sök

Visar sökresultat för: FoU

Cirkulation 6/12

Från branschen: "Målet är att samla, utveckla och sprida kunskap och praktik"

Ett utvecklingscentrum för vatten, med ambitionen att bli en nationell nod vid Östersjön, etableras i Campus Roslagen, Norrtälje. Efter en förstudie i augusti, har Norrtälje kommun gått in i en startfas för etablering av Utvecklingscentrum för vatten. Målet är att etablera ett utvecklingscentrum för ... Läs mer

VA-aktuellt

Kritik av Itest i Oskarshamn

Oskarshamns kommun har nu låtit utreda avloppsreningsprojektet Itest där kommunen finns med som en av flera parter.Forskningsprojektet var ursprungligen tänkt att drivas både på Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm och på plats i Oskarshamn. Förseningar och en ny utformning av projektet gör dock att ... Läs mer

VA-aktuellt

Sveriges utvecklingscentrum för vatten

I Norrtälje arbetas det för att skapa Sveriges utvecklingscentrum för vatten. Syftet är att sprida vattenrelaterad kunskap i samhället och att underlätta samverkan mellan kunskapsföretag och den akademiska världen.– Nu är idéerna runt Sveriges utvecklingscentrum för vatten klara. Nu är det ... Läs mer

VA-aktuellt

Umeva i forskningssamarbete

Kommunala VA- och avfallsbolaget Umeva i Umeå satsar tillsammans med Umeå universitet, Umeå Energi och Bostaden på ett nytt forskningssamarbete. Tillsammans med de kommunala bolagen ska universitetets forskare utveckla energieffektivare byggnader, grönare teknik och miljöekonomi.De kommunala ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt sätt att syresätta djupvatten

En forskargrupp vid Göteborgs universitet vill utveckla en anläggning som både ska syresätta djupvatten i Östersjön och producera el med hjälp av vindkraft. Nu får gruppen två miljoner kronor i stöd av Havs- och vattenmyndigheten för en studie.Hittills har forskargruppen, ledd av professor Anders ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Oskarshamn oroliga över Itest

Ledande politiker i Oskarshamn vill att avloppsreningsprojektet Itest ska granskas av revisorer.Oskarshamns kommun har engagerat sig i EU-projektet Itest där en teknik för effektivare kvävereduktion ska prövas. Kommunen har sökt pengar ur EUs Life+program. Det är tänkt att tekniken ska testas både på ... Läs mer

VA-aktuellt

Pengar till slamforskning

KK–stiftelsen har beviljat nya anslag till forskningsprojekt i samverkan mellan högskola och näringsliv. Totalt får 20 projekt dela på 59 miljoner kronor, samtidigt som näringslivet skjuter till minst lika mycket i form av sitt kvalificerade deltagande– Forskning som görs tillsammans mellan ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskar om industriell avlopps- och dagvattenrening

Ett projekt kring industriell vattenrening vid Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö) har fått finansiering från EU. Sammanlagt har sju projekt vid Linnéuniversitetet har fått finansiering från EU:s strukturfonder. Tillsammans får de dela på över 22 miljoner kronor.Ett av de aktuella projekten är alltså ... Läs mer

Annons:
Paab 2020