Sök

Visar sökresultat för: EU

Cirkulation 4/16

Max-GVB, vad är det?

Från branschen Under den senaste tiden har svenska VA-huvudmän ställt sig frågan hur man ska besvara en uppmaning från EU: Vilken maximal genomsnittlig veckobelastning har de kommunala avloppsreningsverken inom ert verksamhetsområde haft under ­driftåret 2014? På drygt en vecka skulle svar levereras ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen missar tidsgräns för åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen Regeringen förlänger åtgärdsprogrammen för 2009-2015 för de fem vattendistrikten, i de delar som åtgärderna fortfarande är aktuella. Detta tills dess att en ny omprövning sker. ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtgärdsprogrammen skickas till regeringen

Vattendirektivet I fredags skickade samtliga vattendelegationer in reviderade förslag på åtgärdsprogram, förvaltningsplan och miljökvalitetsnormer till regeringen. Nu återstår regeringens prövning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Få svar från regeringen om åtgärdsplaner

Vattendirektivet Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) gav få tydliga svar i tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen om överprövningen av åtgärdsprogrammen för vatten, men beskedet är att vattenmyndigheterna kan sitta lugnt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen kan inte skjuta upp vattenbeslut

Åtgärdsprogrammen Regeringen kan inte besluta om att skjuta upp tidpunkten för vattenförvaltningsplanerna. Det beskedet ger Miljö- och energidepartementet till Altinget. ... Läs mer

Annons:
VAK 2019
VA-aktuellt

Inga nya besked om åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen Regeringen har beslutat att pröva åtgärdsprogrammen för vatten, detta efter den begäran som bland annat vattenmyndigheterna kom med i våras. Fast det har regeringen redan lovat tidigare. ... Läs mer

VA-aktuellt

Åsa Romson kritisk till EU:s kadmiumbeslut

EU EU-kommissionen vill inte förbjuda kadmium i konstnärsfärger. Förslaget om förbud har kommit från Sverige för att minska mängden kadmium i avloppet. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU-dom kan ge mycket högre krav i vattenärenden

EU-domen EU-dom kan ge mycket högre krav i vattenärenden Nu kommenterar vattenmyndigheterna den EU-dom från i somras som kan ändra en del av tillämpningen för tillsyns- och prövningsärenden enligt miljöbalken. Mycket högre krav kan behöva ställas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Svensk kritik mot vattendirektivet

Vattendirektivet När 27 länder samlas i Milano för att diskutera framtidens vattenförsörjning framför Sverige kritik mot delar av EU:s vattendirektiv. Svenskt Vatten vill att vattenfrågorna integreras i fler politikområden. ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

I Vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram är åtgärder för minskad övergödning av våra vattenförekomster högt prioriterade. Kostnaden för minskade utsläpp av till exempel fosfor beräknas till många miljarder kronor. Men är alla föreslagna åtgärder verkligen nödvändiga eller ens önskvärda? ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 5 ... 11 >>