Sök

Visar sökresultat för: övergödning

VA-aktuellt

Trelleborg rötar alger

Vid Trelleborgs kommuns reningsverk i Smyge tas alger och ruttnande tång från sydkustens Östersjöstränder tillvara.– Vi hämtar upp alger från stranden för att ta tillvara metangasen som bildas vid förruttnelsen, säger Matilda Gradin till Malmö Fria.Rötresterna används som gödning av energiskog. ... Läs mer

VA-aktuellt

Näringsfällor fungerar

Kalkfilter i diken kan vara en dellösning på problemet med näringsläckage från åkrar. Sedan ett och ett halvt år utvärderas systemet av IVL Svenska Miljöinstitutet.På tre platser i Mälardalen och Sörmland har forskningsstationer med avancerad automatisk provtagning byggts upp och är nu under ... Läs mer

VA-aktuellt

Lantbrukare arbetar mot övergödning

Under fem år har projektet Greppa Näringen erbjudit lantbrukare gratis rådgivning för att minska belastningen på miljön. I Östergötland satsar nu Länsstyrelsen Östergötland, LRF och Jordbruksverket tillsammans ytterligare tio miljoner kronor för att ytterligare minska det östgötska lantbrukets ... Läs mer

VA-aktuellt

Våtmarker effektiva i jordbruket

Anlagda våtmarker i jordbrukslandskapet har blivit allt bättre på att fånga upp näringsämnen som annars skulle ha transporterats till havet eller insjöar. Att anlägga våtmarker är också billigare än många andra miljöåtgärder. Men de skulle kunna vara ännu mer effektiva. Det visar en ny rapport från ... Läs mer

Cirkulation 6/10

Dags att pyssla om våtmarken

Oxelösunds våtmark Brannäs var den första fullskale­anläggningen av sitt slag i Skandinavien. En våtmark som ett sista steg i en avloppsvattenbehandling. Utvärderingar visar att ­reningseffekten är stabil och att våtmarker även har effekt på läkemedelsrester.Sedan Brannäs våtmark anlades i utkanten ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Effektiva våtmarker

De anlagda våtmarkerna inom Kävlingeåprojektet minskar kvävetransporten till havet med 108 ton per år – ett kostnadseffektivt sätt att minska övergödningen. Det är en av slutsatserna i slutredovisningen av Kävlingeåprojektet som nu presenteras. Utvärderingen har genomförts av extern expertis.De nio ... Läs mer

VA-aktuellt

Minskat läckage från lantbruket

En nyligen sammanställd rapport för perioden 2001 till 2008 i rådgivningsprojektet Greppa Näringen visar på kraftigt minskade överskott av kväve och fosfor inom lantbruket. De minskade överskotten leder till att 1 000 ton mindre kväve och 20 ton mindre fosfor läcker ut i vattendragen varje år. Totalt har ... Läs mer

VA-aktuellt

Rödgröna vill återinföra skatt på handelsgödsel

I de rödgröna samarbetspartiernas skuggbudget samlas ett antal miljöskatter som ska ge inkomster till staten på en miljard kronor under två år. Det är skatt på avfallsförbränning, fluorerade växthusgaser samt på handelsgödsel.Den nuvarande regeringen tog bort skatten på handelsgödsel "kväveskatten" ... Läs mer

VA-aktuellt

Förbud mot fosfater i maskindiskmedel

Nu är det klart med förbudet mot fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Regeringen tog beslutet idag och efter den sista december 2011 råder försäljningsförbud.- Utsläppen av fosfor ska minska. Vi har tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i ... Läs mer

VA-aktuellt

Musselodling på gång i Öresund

Två företagare har kontaktat länsstyrelsen i Skåne med en förfrågan om att få odla musslor i Lundåkrabukten.Det är danska musselodlare som vill komma igång med musselodlingen utanför Skånes kust redan i maj. Ansökan passar väl ihop med planer från Malmö stad och Lomma kommun som velat få igång ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 5 5 >>