Sök

Visar sökresultat för: övergödning

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

VA-aktuellt

Naturliga Östersjömiljöer klassas som övergödda

Östersjön Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har i flera års tid studerat omsättningen av fosfor i Östersjöns kustområden och vilken ekologisk relevans detta har i form av ökad algtillväxt. Resultaten pekar på att tillförsel av fosfor från sediment till vatten är en viktig process för ... Läs mer

VA-aktuellt

Obemannade flygplan kan kartlägga risker för fosforläckage

Små obemannade flygplan kan användas för att identifiera markområden där riskerna för fosforläckage till vattendrag är stora. Det är forskare vid JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik som har drivit projektet med obemannade små flygplan, så kallade UAV. Bilder tagna från flygplanet har använts ... Läs mer

VA-aktuellt

Kväveföroreningar minskar något i Europa

Vattenföroreningar orsakade av kväveföreningar har minskat i Europa under de senaste tjugo åren, men jordbruket sätter fortfarande press på vattenresurserna. Det är slutledningen i den senaste rapporten från EU:s nitratdirektiv.Enligt rapporten så minskar kvävekoncentrationerna i både yt- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Kalk blir fosforfälla vid Bornsjön

Stockholm Vatten bedriver försök med strukturkalkning och kalkfilterdikning som metoder för att minska läckage av fosfor till sjöar och hav. Stockholm Vatten bedriver försöken i samarbete med Nordkalk vid Stockholms reservvattentäkt Bornsjön, för att få ned fosforhalterna. I eftermiddag invigs en ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Danska staten stämd för kantzoner

Danska lantbrukare och livsmedelsindustri är missnöjda med landets nya kantzonslag. Nu stämmer branschorganisationen Landbrug och Fødevarer staten.– Lagstiftningen är lagt över våra huvuden och därför ska nu prövas i domstol. Miljöinsatsen stämmer inte heller överens med effekten, vilket gör det ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Renare sjö med biomanipulering

Skånska Ringsjön har under lång tid haft stora problem med algblomningar som en följd av övergödning. Men med hjälp av ett nytt EU-projekt – ”Algae be gone”, vars syfte är att utvärdera och utveckla metoder för sjöres­taurering – kommer Ringsjön i framtiden att ha ett vatten som är av betydligt bättre kvalitet ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt sätt att syresätta djupvatten

En forskargrupp vid Göteborgs universitet vill utveckla en anläggning som både ska syresätta djupvatten i Östersjön och producera el med hjälp av vindkraft. Nu får gruppen två miljoner kronor i stöd av Havs- och vattenmyndigheten för en studie.Hittills har forskargruppen, ledd av professor Anders ... Läs mer

VA-aktuellt

Osäkert om Lova-pengar

Framtiden för länsstyrelsernas så kallade Lova-projekt är osäker. Regeringen har inte gett några besked om pengar för 2013.I år har Havs- och vattenmyndigheten kunnat dela ut närmare 95 miljoner kronor till konkreta lokala insatser mot övergödning av hav och sjöar. Det kan röra sig om till exempel ... Läs mer

VA-aktuellt

Stort våtmarksprojekt utanför Kristianstad

Cirka 50 hektar våtmarker ska anläggas intill Vinneå i Skåne. I ettgemensamt Lova-projekt arbetar tre intressenter för att uppnå god ekologisk status i Vinneå.Vinneå mynnar i Helgeå som har en av de högsta belastningarna av näringsämnen i Sydsverige. Vinneå, utanför Kristianstad, står för ett av de större ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 >>