Sök

Visar sökresultat för: överföringsledning

Cirkulation 6/16

Samverkan för en tryggare VA-försörjning

Olofström förses från och med i år med dricksvatten från Bromölla. Arbetet föregicks av en ovanligt intensiv debatt lokalt och vid genomförandet utsattes projektet till och med för sabotage. Våren 2014 startades Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT), ett gem­en­samägt bolag för drift, underhåll, ... Läs mer

Cirkulation 8/12

Cirkulation frågar: "En fällande dom kan få påverkan på hela Sverige"

Kan man tvinga en väl fungerande avloppsreningsanläggning att lägga ned med hänvisning till miljökvalitetsnormer? Det är en fråga som kommunägda Västervik Miljö och Energi (VME) ställer. Problemet gäller tillståndsprövningen för Gamleby reningsverk och kan få konsekvenser för hela landet. Ruben ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt ras i Bolmentunneln

Ett nytt ras i Bolmentunneln gör att reparationerna förlängs.Vid Sydvattens pågående besiktning av Bolmentunneln har ett omfattande ras upptäckts på den sista sträckan. Rasmassorna måste avlägsnas och berget förstärkas.I samband med raset som inträffade 2008 tömdes Bolmentunneln etappvis på vatten ... Läs mer

VA-aktuellt

Söderköping avvecklar reningsverk

Söderköpings kommun kommer att på sikt avveckla reningsverket vid Storån. Kommunen har beslutat om att ansöka om ledningsrätt för en spillvattenledning till grannkommunens Norrköpings reningsverk i Navestad. Detta i samband med att Eon bygger ut fjärrvärmenätet mellan Söderköping och Norrköping, ... Läs mer

VA-aktuellt

Centralisering i Lund

I Lund läggs reningsverken i Veberöd, Genarp, Björnstorp och Dalby ner. Istället ska avloppet överföras till Källby reningsverk i Lund. Första etappen mellan Dalby och Lund är redan igång samtidigt som reningsverket i Dalby byggs om till pumpstation.VA-Syd investerar totalt 15 – 18 miljoner kronor i ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Nya överföringsledningar mellan Hofors och Torsåker

Gästrike Vatten planerar att lägga ner rening- och vattenverken i Torsåker och ersätta dem med överföringsledningar till Hofors. Arbetet ska påbörjas under 2010 och vara färdigt under 2011. Investeringen beräknas till 36 miljoner kronor. Vattenverket i Malmjärn och reningsverket i Torsåker har idag ... Läs mer

VA-aktuellt

Klart för Mälarvatten i Nynäshamn

Nu börjar det bli klart för att släppa på vatten från Stockholm Vattens Norsborgsverk till vattenabonnenterna i Nynäshamn och Ösmo. En ny ledning från Haninge är klar och Nynäshamns kommuns gamla vattenverk i Berga och Ösmo kommer att läggas ned.Nu är alla provtagningar klara i den två mil långa ledningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Sjöledning i väntan på tillstånd

Bergs kommun vill bygga ett nytt reningsverk vid Utanbergsvallarna för att klara expansionen i kommunens södra delar. Tillståndet för bygget har dock dragit ut på tiden då kommuninvånare överklagat beslutet vid två tillfällen, enligt Länstidningen. Protesterna gäller hur naturområdet Eggen kan ... Läs mer

VA-aktuellt

Bromölla säkrar vattnet

Bromölla Vatten har ansökt om att få fördubbla sitt uttag ur sin grundvattentäkt i centrala Bromölla, enligt Kristianstadsbladet. Dagens vattendom är från 1957 och de nivåerna håller inte riktigt i dagens expanderande Bromölla. På lång sikt hoppas Bromölla Vatten på att kunna lägga ner ett antal av ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vattenverk i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun bygger nytt vattenverk i Södra Vi, åtta kilometer norr om centralorten. Vattenverket ska både säkerställa vattenförsörjningen i Södra Vi och förstärka vattentillgången i Vimmerby. Rå­vattnet i Södra Vi tas från nyborrade brun­nar i samma område som det tidigare.– Att flytta brunnarna är ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 >>