Sök

Visar sökresultat för: återvinning

VA-aktuellt

Återvinning av fosfor vid danska reningsverk

Fosforåtervinning Ragn-Sells har tecknat ett avtal med Danmarks största avloppsverksamhet Biofos. Under en 20 års period vill parterna utvinna fosfor ur 20 000 ton slamaska med Easyminings teknik Ash2phos. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Rena industriavlopp med vattenverksslam

Från branschen Kemisk flockning med aluminium- eller järninnehållande flockningskemikalier är en av de vanligaste reningsprocesserna vid beredning av dricksvatten. Processen genererar dock stora mängder slam som vanligtvis deponeras. Genom att återvinna aluminium och järn från slammet kan detta ... Läs mer

VA-aktuellt

Återvinning av avloppsvatten aktuellt även i Sverige

Kretslopp Det skulle kunna vara både kostnadseffektivt och miljösmart att återvinna avloppsvatten, även på vissa håll i Sverige. Det visar ett forskningsprojekt som IVL Svenska Miljöinstitutet och Xylem AB har genomfört. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
VA-aktuellt

Ny förbränningsmetod kan ge ren fosforaska

Fosforåtervinning Högskolan i Borås satsar tillsammans med Borås Energi och miljö på ett nytt projekt kring återvinning av fosfor ur avloppsslam. En ny typ av förbränningsdesign ska ge en ren aska. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tre vinnare i tävling om framtidens avlopp

Innovationstävling I Helsingborg har vinnarna i innovationstävlingen om framtidens avloppslösningar, "Blackwater & Food Waste Challenge", korats. Systemen ska nu förverkligas i det nya område som byggs i Oceanhamnen. ... Läs mer

Annons:
Paab 2018