Sök

Visar sökresultat för: Östersjön

VA-aktuellt

Ytterligare förslag om Östersjön

I juli fick regeringen Naturvårdsverkets förslag på vad som kan göras för Östersjöns miljötillstånd. Det handlar om Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan. Enligt preliminära beräkningar ska Sverige minska utsläppen av kväve med cirka 21 000 ton och av fosfor med cirka 290 ton.En möjlighet som ... Läs mer

Cirkulation 4/09

400 nya reningsverk för bättre miljöimage

Situationen i södra delen av ­Östersjön har förbättrats något under de senaste tio åren. Enbart längs den polska kusten har det byggts drygt 400 nya reningsverk. Tysk-polska gränsfloden Oder. som rinner i Östersjön, betraktades länge som en kloak. Intensivt gränsöverskridande ­samarbete och framför ... Läs mer

Cirkulation 4/09

Odlade musslor i miljövårdens tjänst

Kan odling av blåmusslor i ­Östersjön motverkar övergödningen och förbättra kustvattnets kvalitet? Ja, några lyckade pilotstudier av musselodlingar i Kalmar sund och vid Åland ­tyder på det. Nu startas därför fullskaleförsök med musselodling omfattande två hektar i vattnen utanför Kalmar. – Vi har ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Försök med blåmusslor i Östersjön

Provodlingar av blåmusslor ska visa om musselodlingar är en möjlighet för att få ned halterna av växtplankton och därigenom få bort kväve och fosfor ur Östersjön. Det är forskare vid Göteborgs universitet som fått nära sju miljoner kronor i bidrag från Stiftelsen Baltic Sea för att kunna driva tre ... Läs mer

VA-aktuellt

Ryssland ska minska sin belastning på Östersjön

Om fyra år ska S:t Petersburgs avlopps­vattenrening vara fullt utbyggd. Med höggradig rening ska stadens utsläpp minska med 1 200 till 1 500 ton fosfor och 2 000 ton kväve per år. Dessutom beräknas renings­verket i Kaliningrad vara färdigbyggt till 2012. Det minskar den årliga ­belastningen på Östersjön ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjön blir pilotområde?

Utse Östersjön till pilotområde. På så sätt kan Sverige utnyttja möjligheterna i EUs marina direktiv för att snabbare lösa de akuta miljöproblemen. Det föreslår Havsmiljöutredningen, som nyligen presenterades.– Helcoms aktionsplan för Östersjön bör utgöra grunden för arbetet. Men den måste ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 ... 4 5 6 >>