Sök

Visar sökresultat för: Östersjön

VA-aktuellt

Satsning på Östersjön

Cirka 324 miljoner kronor (38 miljoner euro) satsar EU-programmet Bonus på olika forskningsprojekt för att säkra livskraftiga ekosystem i Östersjön.Cirka 60 miljoner kronor (7 miljoner euro) av pengarna ska gå till innovativa tekniska lösningar för en förbättrad miljö. Satsningen är ett led i ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt avgiftssystem skulle minska belastningen på Östersjön

Ett avgiftssystem för utsläpp av kväve och fosfor från reningsverk skulle sannolikt minska belastningen av närsalter på Östersjön. Det visar en ny studie från Svenskt Vatten Utveckling, men det är inte säkert att det blir mer kostnadseffektivt än dagens system.I studie har forskarna undersökt effekter av ... Läs mer

VA-aktuellt

Invånare beredda att betala för Östersjön

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala för ett friskare hav – mellan cirka 40 kronor och tusen kronor per person.Det visar en färsk studie från internationella forskarnätverket Balticstern som Havs- och vattenmyndigheten presenterade under gårdagen i Almedalen.Svenskarna är villiga att satsa ... Läs mer

VA-aktuellt

Tre miljoner till minskad övergödning i Kalmarsund

Havs- och vattenmyndigheten ger nu totalt tre miljoner kronor till flera projekt för att minska övergödningen i Kalmarsund.Hälften av pengarna ska gå till att försöka öka bestånden av rovfisk som gädda, abborre och havsöring i kustområden. Andra hälften går till åtgärder som kalkning, syresättning av ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt sätt att syresätta djupvatten

En forskargrupp vid Göteborgs universitet vill utveckla en anläggning som både ska syresätta djupvatten i Östersjön och producera el med hjälp av vindkraft. Nu får gruppen två miljoner kronor i stöd av Havs- och vattenmyndigheten för en studie.Hittills har forskargruppen, ledd av professor Anders ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Allmänheten får tycka till om haven

Nu får allmänheten möjligheter att tycka till om miljön i våra hav, när Havs- och vattenmyndighetens förslag God Havsmiljö 2020 ska presenteras i både Göteborg och Stockholm.De svenska haven mår inte så bra som de borde. Att strunta i havsmiljön slår hårt mot både fiske och rekreation.Det är två av ... Läs mer

VA-aktuellt

Tånglake utmärkt som varningssignal

Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön. Tånglakens känslighet för miljögifter gör att den är lämplig som en indikator på tillståndet i havet. Forskningsresultat visar bland annat att det blivit vanligare att tånglaken drabbas av störningar i ... Läs mer

VA-aktuellt

Rysk gödselfabrik okänd fosfor-förorenare

Helcom, samarbetskommissionen för miljöskydd i Östersjön, har idag ett möte med ryska myndigheter efter att provtagningar inom det så kallade Balhazar-projektet vid floden Luga visar på stora och hittills oredovisade fosforutsläpp till Finska Viken.Det rör sig om årliga utsläpp på upp till 1 000 ton från ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen engagerar fler myndigheter i Östersjöarbetet

Samtliga länsstyrelser och 34 svenska myndigheter får i uppdrag att aktivt delta och samverka i genomförandet av EU:s Östersjöstrategi. Detta när regeringen inrättar ett myndighetsnätverk för genomförandet som ska ledas av Tillväxtverket.Östersjöstrategin ska skynda på insatserna för att förbättra ... Läs mer

VA-aktuellt

Trelleborg rötar alger

Vid Trelleborgs kommuns reningsverk i Smyge tas alger och ruttnande tång från sydkustens Östersjöstränder tillvara.– Vi hämtar upp alger från stranden för att ta tillvara metangasen som bildas vid förruttnelsen, säger Matilda Gradin till Malmö Fria.Rötresterna används som gödning av energiskog. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 6 >>