Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Strängnäs och Enköping i VA-samarbete

Samarbete Strängnäs kommun och Enköping kommun förbereder ett samarbete för att kunna dra nytta av gemensamma behov av VA-lösningar i områden nära Mälaren. ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS i vatten måste minska

PFAS En undersökning genomförd av Naturskyddsföreningen visar att många vattenverk i Sverige kan komma att få problem med att klara kommande gränsvärden för PFAS i dricksvattnet. Dricksvattenproducenterna är överens med Naturskyddsföreningen om att PFAS måste fasas ut. ... Läs mer

VA-aktuellt

World Water Week 2021 helt digital

Digital konferens Världsvattenveckan, World Water Week, kommer att hållas digitalt 2021. Redan nu har arrangörerna hos Stockholm International Water Institute, Siwi, beslutat att arrangemanget nästa höst kommer att hållas helt digitalt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nordbygg flyttas till 26–29 april 2022

Pandemiuppskjutet Den stora VVS-, bygg- och fastighetsmässan Nordbygg flyttas till april 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

NSVA överklagar reningsverksbeslut

Överklagan NSVA har lämnat in en överklagan av Länsstyrelsen i Skånes avslag på en ansökan från Bjuv och Åstorp, om ett nytt gemensamt reningsverk i Ekevång. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

VA Tour Sweden 2021 flyttas till november

Mässturné Den turnerande minimässan VA Tour Sweden kommer, av coronaskäl, inte att kunna arrangeras som planerat i januari 2021. Den flyttas till november samma år, men exakt datum kommer att meddelas senare. Arrangörerna ser nu på olika möjligheter för att skapa någon form av digital VA Tour Sweden under ... Läs mer

VA-aktuellt

Trollhättan testar beredningsmetoder

Pilotanläggningar Två varianter av dricksvattenberedning med ultrafilter som hjärtat i processen testas under året hos Trollhättan Energi. Detta inför byggandet av Trollhättans nya vattenförsörjning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöövervakning av grundvatten behöver resurser

Grundvatten Miljöövervakningen av grundvatten behöver förändras. En ny rapport från SGU visar att kostnaderna när miljöövervakningsbehovet anpassas till EU:s krav hamnar på 80 miljoner kronor, jämfört med dagens elva miljoner. Kanske kan uppgifter från till exempel vattenproducenternas ... Läs mer

VA-aktuellt

Slam på åkermark ger inte mer metaller i grödan

Slam Slamtillförsel under nära 40 år har inte haft någon negativ påverkan på växternas upptag av tungmetaller i fullskaleförsök i Skåne. Det går inte heller att se några förhöjda halter av mikroplaster eller påverkan av antibiotikaresistenta bakterier. Det är några av slutsatserna i en ny rapport om ... Läs mer

VA-aktuellt

EU:s nya dricksvattendirektiv antaget

Dricksvattendirektiv EU:s ministerråd har antagit förslaget till ett nytt dricksvattendirektiv som har förhandlats sedan 2018. Det nya direktivet är tänkt att framtidssäkra både dricksvattenkvaliteten och dricksvattenförsörjningen i EU under de kommande årtiondena. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020