Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Nynäshamns reningsverk byggs om

Totalrenovering Nynäshamns reningsverk ska byggas om och byggas till. Detta för att öka kapaciteten och förbättra arbetsmiljön samt driftssäkerheten. Arbetet påbörjas under hösten 2019 och beräknas ta cirka fem år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Hässleholm Vattens vd friställd

Sammanslagning När Hässleholms kommun slår samman sina miljöbolag så får Hässleholm Vattens vd avgå. ... Läs mer

VA-aktuellt

Örebro höjer med 16 procent

VA-taxa I Örebro kommun höjs VA-taxan med 16 procent år 2020. Höjningen beror på en växande kommun, ökande verksamhetsområden och ökat behov av underhåll. ... Läs mer

VA-aktuellt

Laholmsbuktens VA blir bolag

Halmstad/Laholm Laholmsbuktens VA kan komma att bolagiseras. Som en första instans har kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott i Halmstads kommun sagt ja till ett bolag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mörbylånga vinner europapris

Återvinning Water Reuse Europe Innovation Prize 2019 gick till Mörbylånga vattenverk. På måndagskvällen den 21 oktober mottog Mörbylånga kommuns representant på plats, Billy Gidö, priset under den europeiska konferensen. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Vakin vinnare internationellt

Tävling Vakin, Umeå och Vindelns kommunala bolag för VA och avfall, fick pris i Wateraids internationella tävling Winnovators. Tävlingen går ut på att hitta praktiska lösningar på vattenproblem i några av världens fattigaste länder. Vakin tävlade, som enda svenska lag, mot 32 andra lag från hela världen, ... Läs mer

VA-aktuellt

Bidrag för vattenhushållning

Vattenförsörjning Länsstyrelsen Gotland har beviljat Region Gotland 2,5 miljoner kronor i stöd för åtgärder som ska förbättra vattenhushållningen och öka tillgången på dricksvatten på Gotland. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mer arbete behövs mot kemikaliemixen

Solutions En komplex cocktail av miljöförorenande substanser utgör ett hot mot ekosystemen och mänsklig hälsa. Det är en av de stora utmaningarna i arbetet för att nå målen i det europeiska ramdirektivet för vatten och även andra policymål som finns i Europa som att nå en giftfri miljö. Efter fem år av ... Läs mer

VA-aktuellt

Mörbylånga vattenverk nominerat

Prisnominering Mörbylånga vattenverk har blivit utvalt som en av tre finalister till Water Reuse Europe Innovation Prize 2019. Den 21 oktober offentliggörs vilken av de tre finalisterna som får utmärkelsen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny våtmark tar hand om dagvatten

Våtmark I Katrineholms kommun byggs en våtmark för att klimatanpassa tätorten och ta hand om dagvattenflöden. Våtmarksarbetet sker i samverkan med såväl andra offentliga som privata aktörer. ... Läs mer

Annons:
Paab 2019