Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

En ny trainee-utbildning ska locka till VA-sektorn

Den 2 februari 2009 startar en ny trainee-utbildning med målsättning att attrahera de bästa nyutbildade civilingenjörerna. Trainee-satsningen är ett samarbete mellan Göteborg Vatten, DHI Sverige och Aarsleff Rörteknik. Geografiskt ligger tyngd­punk­ten i Göteborg och tekniskt hamnar den på ... Läs mer

VA-aktuellt

Vässat uppströmsarbete i Öresund

Behöver du nya infallsvinklar på uppströmsarbetet i din kommun? Eller har du bra tips som du vill dela med dig till andra? I så fall, gå in på www.spillvatteninfo.se.Hemsidan är ett resultat av det dansk-svenska projektet Källsamarbetet mellan avloppsreningsverk, avfallsanläggningar, myndigheter och ... Läs mer

VA-aktuellt

Dricksvatten från Bolmen kan bli framtida exportvara

Köpenhamn har inte tillräckliga råvattentäkter för sin dricksvattenförsörjning. En av de lösningar som diskuteras är att importera vatten från Sverige. Sydvatten AB ska nu göra en förstudie tillsammans med nybildade Vandsamarbejde Sjælland.I Köpenhamnsområdet står Køben­havns Energi för cirka 75 ... Läs mer

VA-aktuellt

Få läkemedel utgör miljörisker

De flesta läkemedelsrester som idag släpps ut via avloppsvattnet ger endast upphov till försumbara miljörisker. Endast två substanserna, östradiol och etinylöstradiol som finns i p-piller, utgör en hög miljörisk. Ytterligare tre, fyra substanser som bland annat ingår i vissa antidepressiva ... Läs mer

VA-aktuellt

I Nederländerna spolar man spolbara hygienprodukter

Nederländerna har fått nog av igensatta ledningar och pumpstationer. Indus­trin måste lösa problemen med spolbara hygienprodukter under 2009. Annars ­hotar miljöministern med reglering.Trots att det inte är så många hygienprodukter som marknadsförs som spol­bara, så kallade flushables, ställer de ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2020
VA-aktuellt

Klimat och hav är vinnare i regeringens budget

Regeringen satsar totalt sju miljarder på klimatområdet i budgetpropositionen för 2009 – 2011. Fyra av dessa miljarder går till riktat klimatbistånd. Anslaget till internationella klimatinvesteringar höjs med 670 miljoner kronor. Det särskilda anslaget för havsmiljö höjs med 655 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stölder av brunnslock – ett övergående problem

I augusti drabbades flera städer i södra Sverige av obehagliga stölder. Brunnslock och rännstensgaller stals från gatorna, förmodligen för att säljas som skrot.Malmö stad drabbades av flest försvunna gatubetäckningar. Helgen 9 – 10 augusti försvann nio lock för rännstensbrunnar och ett lock för en ... Läs mer

VA-aktuellt

Fortsatt privatisering av italiensk vattenförsörjning

Den nya regeringen har röstat igenom en ny lag som tar bort det tillfälliga stopp som infördes av dess föregångare.Men organisationen Forumet För Vattenrörelserna, som arbetar för att göra all vattendistribution kommunal igen, har en egen strategi för att stoppa privatise­ringarna.I Italien har det ... Läs mer

VA-aktuellt

Utställning slår ett slag för goda sanitetsförhållanden

Snacka skit med värdighet! Det var ­temat när Kajsa Bergqvist, Unicefambas­sa­dör och världsmästare i höjdhopp, invigde utställningen Sanitation is Dignity inför ett 50-tal människor på Norrmalmstorg ­under Världsvattenveckan.Tio plastfigurer i naturlig storlek ­hukade bakom buskar och stenar ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vattens nya VD vill prioritera klimatfrågan

Lena Söderberg blir ny VD för branschorganisationen Svenskt Vatten. Hon har tidigare varit VD för Krav ekonomisk förening. Hösten 2008 kommer hon att ­efterträda Roger Bergström som går i pension efter nio år på Svenskt Vatten.– Vattenfrågorna är ju viktiga. Jag har ju jobbat med geo- och hydrologifrågor i ... Läs mer

Annons:
Paab 2020