Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Forskargrupp: återvinning av fosfor är nödvändigt

Brist på fosfor är ett allvarligt hot mot matproduktionen i en ganska nära framtid. Den varningen kommer från forskare i Australien, Europa och USA. Under sommaren fick de uppmärksamhet genom en artikel i brittiska The Times. Forskarstu­deranden Dana Cordell vid Tema Vatten i Linköping finns med i ... Läs mer

VA-aktuellt

Internationellt filmpris till Gryaab

Gryaab i Göteborg har tilldelats en Intermedia-globe Silver Award under Worldmediafestival i Hamburg för sin film –Gryaab för ett renare hav–. Det tillhör inte vanligheterna att ett kommunalt bolag får pris för en film om avloppsvatten.– Det känns jätteroligt att vi får det här priset! Vi har ju märkt att ... Läs mer

VA-aktuellt

Sundsvall invigde ny depå för beredskapsutrustning

Den 8:e maj var det fest i Sundsvall då den nya beredskapsdepån för vattenförsörjningen invigdes. På plats bland knappa hundratalet mingelgäster i depån i Sidsjöns driftcentral för Sundsvalls vattenförsörjning, fanns Livsmedelsverkets general­direktör Inger Andersson för att invigningstala.– Det ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm Vatten beslutar certifiera reningsverksslam

Stockholm Vatten har beslutat att certifiera slammet från reningsverken i Bromma och Henriksdal enligt Svenskt Vattens certifieringssystem. I höst påbörjas en upphandling av ny slamentreprenör för de kommande åren.– Enligt vår nya slamstrategi ska Stock­holm Vatten arbeta för att slam används på ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny chef för Svenskt Vatten Utveckling

Daniel Hellström blir ny utvecklings­ledare för Svenskt Vatten Utveckling.–  Vilken utmaning. Det här är en unik möjlighet för mig att få jobba vidare med FoU-frågor, säger Daniel som tillträder den första augusti.Daniel Hellström, 40 år, är stadigt för­ankrad i både forskningsvärlden och det praktiska ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

FoU var en stor fråga på Svenskt Vattens årsmöte

Forskning och utveckling inom VA-området var en av de stora frågorna under Svenskt Vattens årsmöte i Örebro 13 – 15 maj.– Svenskt Vattens styrelse är allvarligt oroad för undervisning och FoU vid landets universitet och högskolor. Vi är ­oroade över att kvaliteten på undervisningen på sikt blir försämrad, ... Läs mer

VA-aktuellt

Östersjön blir pilotområde?

Utse Östersjön till pilotområde. På så sätt kan Sverige utnyttja möjligheterna i EUs marina direktiv för att snabbare lösa de akuta miljöproblemen. Det föreslår Havsmiljöutredningen, som nyligen presenterades.– Helcoms aktionsplan för Östersjön bör utgöra grunden för arbetet. Men den måste ... Läs mer

VA-aktuellt

Smart slamlösning ger pris till upphovsmän i Halmstad

Åtta drifttekniker vid Västra Strandens reningsverk i Halmstad får dela på 156 000 kronor för sin smarta slamlösning. Driftteknikerna har byggt en egen slammottagning som sparar en halv miljon kronor årligen i transportkostnader åt Halm­stads kommun.I Halmstad fick man för några år ­sedan problem med ... Läs mer

VA-aktuellt

Upptrappad strid kring bekämpningsmedel i EU

Tonläget skruvas upp inför andra behandlingen av regleringen av växtskyddsmedel i EU. Industrin hotar med höjda matpriser, miljöorganisationerna varnar för hälsoeffekter och VA-branschen vill stärka kopplingen till vattendirektivet.Dagens reglering av bekämpningsmedel är inte tillräcklig. 2006 ... Läs mer

VA-aktuellt

Skärpningar krävs för att uppnå nationella miljömål

Nio av sexton miljömål bedöms vara svåra eller omöjliga att uppnå till 2020. Det gäller bland annat begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, ingen övergödning och god bebyggd miljö som alla har stor betydelse för VA-sektorn.Bara ett av miljömålen – skydd av ozonskiktet – kan uppnås utan flera åtgärder. Ska ... Läs mer

Annons:
Toaletter utan gränser 2020