Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Risk för multiresistenta bakterier

Vatten nedströms ett indiskt reningsverk i Hyderabad har undersökts av forskare från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Reningsverket tar bland annat emot avlopp från cirka 90 ­läkemedelsfabriker. Redan 2007 visade forskarna att det renade vattnet hade halter av bland annat ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Misstag av labbet – det var inte cyanid

Den 23 februari var Sandviken Energi tvungna att meddela industriföretaget Sandvik att det fanns förhöjda värden av cyanid i dricksvattnet på Sandvikområdet.– Vattenprovet togs i en anslutningspunkt där vi tar prover på uppdrag av dem, berättar Bertil Paulsson, VA-chef på Sand­viken ... Läs mer

VA-aktuellt

Försök med blåmusslor i Östersjön

Provodlingar av blåmusslor ska visa om musselodlingar är en möjlighet för att få ned halterna av växtplankton och därigenom få bort kväve och fosfor ur Östersjön. Det är forskare vid Göteborgs universitet som fått nära sju miljoner kronor i bidrag från Stiftelsen Baltic Sea för att kunna driva tre ... Läs mer

VA-aktuellt

Rör av ny kvalitet prövas av Stockholm Vatten

Stockholm Vatten är först i landet med att lägga rör av en ny kvalitet. Materialet kallas polymerbetong och har på senare år blivit allt vanligare när det gäller spillvattenledningar i Tyskland, där röret tillverkas.– De blir inte riktigt lika spröda som betongrör och väger mindre, så de blir lättare att ... Läs mer

VA-aktuellt

"Toaletter utan gränser" på Avlopp & Kretslopp

Toaletter utan gränser är en ny ideell förening som presenterades för första gången på konferensen Avlopp och Krets­lopp i Linköping, i början av mars. Sam­tidigt fick Enköpings kommun årets Avlopp och Kretsloppspris.Toaletter utan gränser är en ideell förening som hjälper privatpersoner och ­före­tag ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Mälaren värd 40 miljarder, enligt forskningsstudie

Mälaren kan som helhet värderas till 40 miljarder kronor. Den summan har räknats fram under ledning av Greg Morrison, professor vid Vatten/Miljö/Tek­nik vid Chal­mers tekniska högskola.Rapporten Mälarens värde presenterades på VAS-rådets årsmöte i mitten av februari. VAS-rådet ska utläsas Rådet för ... Läs mer

VA-aktuellt

Spanien satsar på avsaltat dricksvatten på Solkusten

På solkusten Costablanca bygger Spanien Europas största avsaltningsanläggning för havsvatten, den näst största i världen. Den ska förse nästan en halv miljon spanjorer och turister med dricksvatten.Anläggningen ligger strax söder om turistorten Torrevieja nära Alicante och är bara en del av ett helt ... Läs mer

VA-aktuellt

Mycket är oklart kring planering av vattenfrågor

Införandet av EU:s ramdirektiv för vatten innebär att ansvarsfrågorna kring planering av vattenfrågor är otydliga.– Nu har vi fått två parallella system för planering av vattenfrågor. De hanterar samma typ av frågor men är skilda åt såväl juridiskt som organisatoriskt och politiskt, säger Beatrice ... Läs mer

VA-aktuellt

Svår vattensituation på Gazaremsan efter kriget

Kriget på Gazaremsan medförde stora skador på vatten- och avloppsnätet. FN:s världshälsoorganisation WHO varnar för epidemier eftersom avloppsvatten runnit in i vattenledningar eller ned i grundvattnet.Gazaremsan har inget egentligt vattenverk. Vattnet förs direkt in i ledningarna från 150 källor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattenhantering kostar extra i italiensk kommun

Vem ska betala för regnvattnet? I italienska Ravenna har kommunen och vattenbolaget hittat en lösning. Vattenför­brukarna får helt enkelt betala det på sina räkningar.Att ta hand om regnvatten kostar pengar. Speciellt i Italien där regnet ofta kommer som skyfall, och avloppsrören måste fungera väl.I ... Läs mer

Annons:
Paab 2020