Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Över 200 utställare på VA-mässan

Nu har antalet utställare på VA-mässan den 22-24 september i Stockholm passerat 200-strecket. Dessutom är det klart att Opel och Ford visar sina biogasbilar under mässdagarna. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Nya filter i Grängesberg

Grängesbergs vattenverk behöver nya sandfilter och Ludvika kommun får disponera om budgeten för att avsätta 1,2 miljoner kronor på arbetet, enligt Dalarnas Tidningar. Igensättningar gör att de fyra filtren som är från 1950-talet måste bytas ut. Vattenverket försörjer bland annat Spendrups bryggerier i ... Läs mer

VA-aktuellt

Utökat vattenuttag väcker diskussion

Gotlands kommun vill mer än fördubbla sitt vattenurtag ur Bästeträsk, Gotlands största sjö. I går synade miljödomstolen planerna, enligt Hela Gotland.Remissinstanserna har inte haft några större invändningar mot ökningen från 10 liter vatten per sekund till 22 liter vatten per sekund. Detta för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny havs- och vattenmyndighet

En ny havsmiljömyndighet ska bildas. Regeringen hoppas att den ska stärka och effektivisera arbetet med hav och vatten och ta ett samlat grepp. En utredning är tillsatt om hur den nya myndigheten ska organiseras.I ett pressmeddelande hänvisar regeringen till att arbetet med vattenmiljöfrågor har ökat i ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen orsak hittad i Lysvik

Kontroll av vattenverket och reservoaren i Lysvik, Sunne kommun, har inte gett några svar på varifrån de mikroorganismer som påträffats i vattendistributionen kommer ifrån. Även ledningsnätet har rengjorts och nya vattenprover är tagna. Vattnet i Lysvik med cirka 340 invånare betraktas fortfarande som ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Övertorneå utreder VA-försörjning

På vattenverket i Koutojärvi kostar det 238 kronor att producera en kubikmeter vatten. VA-taxan i Övertorneå täcker 7,80 kronor. Nu startar kommunen en utredning om VA-försörjningen i byn med 14 invånare. Kommunstyrelsen vill nu avveckla den kommunala VA-försörjningen och ersätta den med enskilda ... Läs mer

VA-aktuellt

Sjöbo förhandlar med Sydvatten

Sjöbo kommun har beslutat att inleda förhandlingar om ett medlemsskap i Sydvatten. Kommunens utredning visar att det är billigare för Sjöbo med egen vattenförsörjning på kort sikt men att ett medlemsskap i Sydvatten är intjänat till år 2027. Kostnaden för kommunen ligger i ny ledningsdragning samt ... Läs mer

VA-aktuellt

Swedish Biogas blir kvar i USA

Swedish Biogas International har skrivit ett samarbetsavtal som spänner över 21 år med staden Flint i Michigan, USA. Avtalet gäller samarbete kring en biogasanläggning.Swedish Biogas International (SBI) ska bygga och driftsätta en biogasanläggning för rötning av slam från Flints avloppsreningsverk. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen ger fel signaler om vattenarbetet

Regeringen säger att Östersjöarbetet är högt prioriterat men slopar samtidigt skatten på handelsgödsel. Miljöorganisationer och flera oppositionspartier har kritiserat beslutet. Nu kommer även en reaktion från branschorganisationen Svenskt Vatten.– Jag är chockad över att regeringen gett efter ... Läs mer

VA-aktuellt

Mineralvatten i Avesta

Avesta kommun har fått sitt råvatten klassificerat som naturligt mineralvatten. Kommunen skickade in sin ansökan hösten 2007 och den 2 september 2009 kom beskedet att vattentäkten i Brunnbäck klarat kraven för naturligt mineralvatten. (EW) ... Läs mer

Annons:
Paab 2020