Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Roms akvedukter begravs i betong och nya höghus

Roms vackra akveduktpark riskerar att förstöras av enorma nybyggen. Åtmin­stone om de inblandade kommunerna får som de vill.Akveduktparken är det enda stället där man kan se stora delar av de romerska akvedukterna tillsammans. Den sträcker sig över närmare en mil av grönområde i södra delen av Rom.När ... Läs mer

VA-aktuellt

Samordningsansvaret för vatten till Livsmedelsverket

I mitten av mars lämnade regeringen sina propositioner för havs- och klimatpolitik. I klimatpolitiken uppmärksammas bland annat dricksvattenförsörjningen. Här följer regeringen många av de förslag som klimat- och sårbarhetsutredningens vattenexperter gav.– Det känns som att regeringen verkligen ... Läs mer

VA-aktuellt

Olika biogaslösningar i Stockholmsområdet

I Stockholmstrakten bygger såväl Käppalaförbundet som Syvab egna uppgraderingsanläggningar för fordonsgas. Stockholm Vatten går sin egen väg och säljer istället ut sitt bolag för produktion av fordonsgas.Käppalaförbundet på Lidingö beräknar att deras anläggning för att uppgradera biogas till ... Läs mer

VA-aktuellt

Generaladvokaten går på Sveriges linje i kvävetvisten

Sverige vinner och EU-kommissionen förlorar den segdragna striden om hur ­avloppsdirektivets krav på kväverening ska tolkas. I alla fall om EG-domstolen går på generaladvokatens förslag till avgörande, som presenterades i slutet av mars.Reaktionerna på förslaget är blandade. Först ut att kommentera ... Läs mer

VA-aktuellt

Norrvatten förser Norrtälje med vatten

Kommunfullmäktige i Norrtälje har beslutat att Norrtälje kommun ska ansluta sig till Kommunalförbundet Norrvatten för sin framtida vattenförsörjning. Vid fullmäktigesammanträdet godkändes att medlemsskapet i kommunalförbundet Norrvat­ten fullföljs och att en huvudvattenledning byggs från ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Risk för multiresistenta bakterier

Vatten nedströms ett indiskt reningsverk i Hyderabad har undersökts av forskare från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Reningsverket tar bland annat emot avlopp från cirka 90 ­läkemedelsfabriker. Redan 2007 visade forskarna att det renade vattnet hade halter av bland annat ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Misstag av labbet – det var inte cyanid

Den 23 februari var Sandviken Energi tvungna att meddela industriföretaget Sandvik att det fanns förhöjda värden av cyanid i dricksvattnet på Sandvikområdet.– Vattenprovet togs i en anslutningspunkt där vi tar prover på uppdrag av dem, berättar Bertil Paulsson, VA-chef på Sand­viken ... Läs mer

VA-aktuellt

Försök med blåmusslor i Östersjön

Provodlingar av blåmusslor ska visa om musselodlingar är en möjlighet för att få ned halterna av växtplankton och därigenom få bort kväve och fosfor ur Östersjön. Det är forskare vid Göteborgs universitet som fått nära sju miljoner kronor i bidrag från Stiftelsen Baltic Sea för att kunna driva tre ... Läs mer

VA-aktuellt

Rör av ny kvalitet prövas av Stockholm Vatten

Stockholm Vatten är först i landet med att lägga rör av en ny kvalitet. Materialet kallas polymerbetong och har på senare år blivit allt vanligare när det gäller spillvattenledningar i Tyskland, där röret tillverkas.– De blir inte riktigt lika spröda som betongrör och väger mindre, så de blir lättare att ... Läs mer

VA-aktuellt

"Toaletter utan gränser" på Avlopp & Kretslopp

Toaletter utan gränser är en ny ideell förening som presenterades för första gången på konferensen Avlopp och Krets­lopp i Linköping, i början av mars. Sam­tidigt fick Enköpings kommun årets Avlopp och Kretsloppspris.Toaletter utan gränser är en ideell förening som hjälper privatpersoner och ­före­tag ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020