Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Skurup in i Sydvatten

Kommunfullmäktige i Skurup sa den 1 september ja till att ansluta kommunen till Sydvatten. Tanken är att Skurups kommun ska fortsätta använda sig av sina befintliga vattenverk och gå över till Sydvatten när de egna anläggningarna kräver för stora renoveringar, enligt Ystads Allehanda.Delägarskapet i ... Läs mer

VA-aktuellt

Sju kommuner i biogassamarbete

Sju dalakommuner har gått ihop i ett biogasprojekt. En förstudie har inletts för en gemensam rötningsanläggning som ska hantera komposterbart avfall, ren­ingsverksslam, gödsel och eventuellt mjukt slaktavfall. Deltar i projektet gör Rättvik, Orsa, Leksand, Gagnef, Mora, Malugn och Älvdalen. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Välbesökt världsvattenvecka

Över 2 000 experter och politiska ledare från hela världen samlades i Stockholm den 16 – 22 augusti för världs­vattenveckan. I år var temat –Reagerar på globala förändringar – Tillgång till vatten för allmänhetens bästa.–Utöver över 100 seminarer delades även flera priser ut. Bland annat Stock­holm Water ... Läs mer

VA-aktuellt

Branschorganisation för minireningsverk

Sverige har fått en ny branschorganisation inom VA-området. Det är MRV som ska vara en oberoende branschorganisation för godkända, EN-certifierade, minireningsverk i Sverige och en officiell informationskanal om minireningsverk till allmänheten, myndigheter och andra. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Invigning av ny biogasanläggning

Den 12 juni invigdes Syvabs nya fordonsgasanläggning på Himmerfjärdsver­ket i Grödinge. Invigningen förrättades av Anders Lago, ordförande för såväl Syvab som branschorganisationen Svenskt Vat­ten. Uppgraderingsanläggningen för fordonsgas har Syvab färdigställt själva efter en del problem med ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Nytt VA-bolag för nordvästra Skåne

Fem kommuner i Skåne etablerar ett gemensamt driftbolag för VA som ska komma igång under hösten. NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB samägs av Helsingborg, Båstad, Lands­krona, Svalöv och Åstorp. Bolaget kommer att ha cirka 100 anställda och omsätta 300 – 400 miljoner kronor. Tidigare har ... Läs mer

VA-aktuellt

Kontinuerlig kontroll av dricksvatten

Lilla Edets kommun installerar ett system för kontinuerlig bevakning av utgående vatten från vattenverket. Systemet, som är utvecklat av Predect AB i Hud­dinge, installerades i mitten av juni och ska nu utvärderas under sex månader.Tekniken innebär att en avancerad lasersensor läser av kvaliteten i ... Läs mer

VA-aktuellt

Norskt vattenverk betongrenoveras

Nedre Romerike Vannverk (NRV) utanför Oslo renoverade vattenverkets sand- och kolfilterbassänger under våren. Materialvalet för renoveringen av betong­bassängerna föll på en schweizisk betongprodukt för vattentätning, godkänd av norska Folkehelseinstituttet.NRV:s stora anläggning försörjer ... Läs mer

VA-aktuellt

Ytterligare förslag om Östersjön

I juli fick regeringen Naturvårdsverkets förslag på vad som kan göras för Östersjöns miljötillstånd. Det handlar om Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan. Enligt preliminära beräkningar ska Sverige minska utsläppen av kväve med cirka 21 000 ton och av fosfor med cirka 290 ton.En möjlighet som ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt vattenverk i Vimmerby kommun

Vimmerby kommun bygger nytt vattenverk i Södra Vi, åtta kilometer norr om centralorten. Vattenverket ska både säkerställa vattenförsörjningen i Södra Vi och förstärka vattentillgången i Vimmerby. Rå­vattnet i Södra Vi tas från nyborrade brun­nar i samma område som det tidigare.– Att flytta brunnarna är ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020