Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Förbjuder flaskvatten

Australiensiska staden Bundanoon med 2 000 invånare blir först i världen med att förbjuda flaskvatten. I lördags ersattes flaskvatten i butikerna med flaskor som kan fyllas i butiker och på gatorna, enligt TT.För ett tid sedan försökte ett stort dryckesföretag få använda grundvatten i området till ... Läs mer

VA-aktuellt

Markaryd drar Bolmentunneln till miljödomstol

Markaryds kommun har vänt sig till miljödomstolen i Växjö för att tvinga Sydvatten att täta alternativt helt stänga Bolmentunneln.Trots att Bolmentunneln fungerat i över tjugo år kommer tvisten först nu eftersom det framförts krav på skyddsområden över tunnelsträckningen. Markaryds kommun har fått två ... Läs mer

VA-aktuellt

Eslövs tvingas till utbyggnad

Hela Stabbarp i Eslöv ska ha kommunal avloppsrening. Det har Statens VA-nämnd slagit fast. Under 1990-talet fick en del av byn kommunal rening. De åtta hushåll som ligger på andra sidan en å blev utan. Sedan dess har hushållen krävt att få anslutas till det kommunala nätet, enligt skånskan.se.Ett skäl till att ... Läs mer

VA-aktuellt

Kemira förvärvar Akzo Nobels järnkoagulanter

Kemira och Akzo Nobel har slutit en överenskommelse att Kemira övertar Akzo Nobels föräljning av järnklorid. Avtalet gäller från den andra november. Kemira garanterar att kunderna kommer att få sina leveranser utan problem. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Öppet för kompensation i Lysvik

Efter tre veckor utan vatten för invånarna i Lysvik, Sunne kommun, överväger nu kommunledningen frågan om ekonomisk kompesation för invånarna, enligt SR P4 Värmland.Provtagning har sedan i slutet av augusti visat på mikroorganismer i dricksvattnet. Kommunen fortsätter sitt felsökningsarbete. (EW) ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Felsökningen i Lysvik fortsätter

I flera veckor har Sunne kommun jagat gäckande mikroorganismer i dricksvattnet i Lysvik. De kokningsrekommendationer som funnits finns kvar veckan ut när man nu gör en omfattande provtagningsserie för att ringa in problemet.– Vi tar prover vid de olika reningsstegen i vattenverket, till exempel filtren ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Åre

Turistföretagarna i Bydalen och Höglekardalen, Åre kommun, ansöker om att få bygga ett nytt reningsverk mellan de bägge turistbyarna.Planer finns på stora utbyggnader av fritidshusområden i båda samhällena. Men utvecklingen bromsas eftersom kommunens VA-verk inte klarar så många nya abonnenter. ... Läs mer

VA-aktuellt

105 miljoner till havsmiljön

Regeringen lägger ytterligare 105 miljoner kronor på havsmiljösatsningen för 2012. Internationella klimatinvesteringar får 200 miljoner och 30 miljoner kronor anslås för genomförandet av kemikalielagstiftningen Reach.I en kommentar är Naturskyddsföreningen positiva till att Östersjöpengar ... Läs mer

VA-aktuellt

Minskade oljeutsläpp i Östersjön

Under sju dagar har Östersjön övervakats dygnet runt med miljöflygplan från sex länder. Endast tre mindre utsläpp av mineralolja kunde konstateras.– Detta visar att vi är på god väg att nå våra mål om att utsläppen i Östersjön ska vara försumbara senast 2010, säger Kustbevakningsflygets stabschef Leif ... Läs mer

VA-aktuellt

Problem med hyresgäster i vattentorn

Östra Göinge kommun har fått problem med telemaster i vattentornet i Sibbhult, enligt nsk.se. Kommunen vill riva tornet men kan få svårt att bli av med de telemaster som Telenor har i tornet. Nuvarande avtal löper fram till 2013 men även därefter kan Telenor vara berättigade till ersättning om de tvingas ... Läs mer

Annons:
Paab 2020