Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Vattentäkt viktigare än naturreservat

Ett planerat naturreservat i Hönstorp på Öland får kritik från Mörbylånga kommun. I området finns Mörbylångas två viktigaste vattentäkter och kommunen kräver nu att den kommunala vattenverksamheten ska prioriteras i området. Länsstyrelsen menar att kommunen ska få tillgång till området för skötsel av ... Läs mer

VA-aktuellt

Ansökan om ny miljödom i Ringsjön, från Sydvatten

Skånska Sydvatten har Ringsjön som reservvattentäkt när den ordinarie tillförseln från Bolmen, via Bolmentunneln, inte fungerar.Nu konstaterar Sydvatten att den gamla vattendomen inte räcker.– Vi har en uttagsrätt som reglerar hur mycket vatten som får tas ur sjön, berättar VD Jörgen Johansson i ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Flaskvattnet är tillbaka

Försäljningen av vatten på flaska ökar igen, berättar SVTs Rapport. Sveriges Bryggerier har haft en uppåtgående försäljningstrend under hela sommaren med en explosionsartad ökning under sommaren, trots miljödebatten.– Kanske bör man ställa sig frågan om det är en onödig lyx att köpa vatten på flaska. Vi ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattendammar i Tierp

Tierps kommun vill bygga dammar och ta hjälp av våtmarken vid Tämnareån för att rena dagvatten. Idag mynnar en dagvattenkulvert i Tämnareåns översvämningsområde och vidare 250 meter i en kanal till ån. Nu vill Tierps kommun bygga tre dammar med vegetation emellan. En damm med oljeavskiljare, en för ... Läs mer

VA-aktuellt

Halmstad och Laholm bygger ihop näten

Halmstads och Laholms kommuner räknar med att kunna sammanbinda sina vattenledningsnät inom en treårsperiod. Detta för att de två västkustkommunerna i första hand ska kunna hjälpa varandra med vattenförsörjningen under sommarmånaderna. Projektet som ännu inte är detaljprojekterat beräknas kosta ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Länsstyrelser beredda för LOVA-ansökningar

Från år 2010 avsätter regeringen cirka 120 miljoner kronor per år till lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön. Pengarna ska länsstyrelserna fördela. Kommuner och ideella sammanslutningar kan söka bidrag, ansökningarna bör vara inne före den 1 december.Bidrag har kunnat sökas från den 1 augusti men ... Läs mer

VA-aktuellt

Kristdemokrat räknade fel

Lars Gustafsson (KD) har under den allmänna motionstiden till riksdagen, motionerat om vikten av vattenbesparingar i riksdagsförvaltningen. Gustavsson skriver i motionen att riksdagsförvaltningen gör av med vatten i storleksordning av en mindre stad; riksdagens årsförbrukning om 46 375 kubikmeter ... Läs mer

VA-aktuellt

Ja till kalkbrytning

Miljööverdomstolen ger Nordkalk tillstånd att bryta 2,5 miljoner ton sten om året vid Ducker i Bunge, uppger Sveriges Radio Gotland. Under flera år har en strid stått mellan kalkindustrin och Naturvårdsverket, som tycker att brottet bland annat hotar grundvattentillgångarna i ... Läs mer

VA-aktuellt

För stor VA-taxehöjning i Kiruna

Kiruna kommun höjde anläggningstaxan för VA med 121 procent år 2007. Nu har miljööverdomstolen slagit fast att höjningen var orimligt stor. Kiruna kommun kan nu komma att bli återbetalningsskyldig för avgifter under två år, skriver Norrländska Socialdemokraten.År 2007 klagade en villaägare till ... Läs mer

VA-aktuellt

Ehec-bakterier i brunn utanför Norrköping

Ehec-bakterier har konstaterats i en privat brunn tillhörande en samfällighet som försörjer 35 hushåll i Skärkind utanför Norrköping. Enligt SR Östergötland har en familj som använder sig av vattnet insjuknat. Miljö- och hälsomyndigheten i Norrköping har ännu inte kunnat lokalisera smittkällan som ... Läs mer

Annons:
Paab 2020