Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Många ändringar runt vattendirektivet

På Nationellt Vattenforum 09 i Stockholm under tisdagen var huvudbudskapet från vattenmyndigheterna att de tagit intryck av alla de remissvar de fått under samrådet och att de vill utveckla dialogen med intressenterna i vattenområdet.Några åtgärder som ska vidtas till slutdokumenten är att förbättra ... Läs mer

VA-aktuellt

Hässleholm Vatten kritiserar egna kommunen

Hässleholm Vatten är kritiska till Hässleholms kommuns detaljplan för logistikcentret Hässleholm Nord. De konstaterar att det saknas åtskilliga planer för bland annat avlopp och dagvatten. Hässleholm Vatten menar att det idag saknas underlag för en trovärdig kalkyl, skriver Norra Skåne.Kommunens ... Läs mer

VA-aktuellt

Tvist om VA-jobb

Oskarshamns kommun, konsulten WSP och entreprenören AMA (Allt i mark och anläggning) har hamnat i en tvist om VA-utbyggnaden i Stångehamn.Kommunen och AMA har en tvist om 3,9 miljoner kronor. Samtidigt kräver kommunen WSP på 1,7 miljoner kronor för merkostnader som enligt kommunen uppstått på grund av ... Läs mer

VA-aktuellt

Bidrag från Life+ till utveckling av reningsteknik

Oskarshamns kommun tillhör de som får bidrag ur EUs Life+. Oskarshamns tekniska kontor vill testa en ny teknisk lösning för avloppsrening, baserad på värmeväxling. Modellen baseras på ett arbete från IVL. Projektet kommer att utföras på Sjöstadsverket i Stockholm.I Sverige bidrar EU med 130 miljoner ... Läs mer

VA-aktuellt

Pilotstudie om myggor på reningsverk

Dosering med BTI fungerade bra vid en pilotstudie av myggbekämpning vid reningsverk i Örebro. I studien testades tre olika metoder: Behandling med VectoBac (innehållande BTI) som är en biologisk behandlingsmetod, omfattande rengöring samt slutligen tillsats av ytskiktshöjande ämne (vegetabilisk ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Färgningsförsök i Umeå

Umeå kommun låter WSP genomföra ett färgningsförsök i Nydalasjön. Anledningen är att undersöka hur dagvattnet från Mariehem sprider sig i sjön. Färgningsförsöket inleddes under måndagen och avslutas idag tisdag. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

NSVA bygger dagvattenmagasin

NSVA bygger dagvattenmagasin vid Väla köpcentrum. Området har på senare år översvämmats vid flera tillfällen vid kraftiga regn. Köpcentret expanderar nu och då vill NSVA fördubbla kapaciteten för vattenavrinningen med dubbla ledningsystem till två nya dagvattenmagasin. Dessutom fördubblas ... Läs mer

VA-aktuellt

Karlskogas vatten åter helkommunalt

Karlskoga kommun köper tillbaka Fortums aktier i Karlskoga Energi & miljö AB, Kemab. Kemab sköter VA-, el-, kraft-, avfall- och bredbandstjänster. Sedan 1998 har 49 procent av bolaget haft privat ägare, först IVO och senare Fortum. Fortum är idag ointresserade av att driva verksamhet som inte kan leverera ... Läs mer

VA-aktuellt

Rörligt pris stiger snabbt i Borlänge

Borlänge Energi föreslår en höjning av den rörliga VA-taxen med fem procent från årskiftet. Det är den andra taxehöjningen på mindre än ett år. Det rörliga priset kommer att ha stigit med 25 procent under en kort tid, skriver Dalarnas Tidningar.Borlänge Energi behöver taxehöjningen för att bland annat täcka ... Läs mer

VA-aktuellt

Tanum rekordinvesterar i VA

Närmare 70 miljoner kronor till VA-verksamheten blir det i lilla västkustkommunen Tanum år 2010. Den största delen av VA-investeringarna rör sig om kommunens nya reningsverk. (EW) ... Läs mer

Annons:
Paab 2019