Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Mätteknik för deammonifikation

Volym- eller tryckgasmätning är en enkel teknik för att följa anammoxmikroorganismernas aktivitet i en deammonifikationsanläggning.Det framgår av en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling (2009-11). I rapporten presenteras resultat från försök utförda för att utveckla, testa och bedöma olika ... Läs mer

VA-aktuellt

Problem i Oskarshamns tekniska verksamhet

Oskarshamns kommun har betalat ut minst sex miljoner kronor för mycket till en entreprenör vid utbyggnaden av VA i Stångehamn. Det är Östran Nyheterna som granskat arbetet och beräkningarna är gjorda av kommunens tidigare underhållsansvarige Per-Arne Erlandsson, som pensionerades 2008. Kommunens ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk blir skatepark?

I Lidköping planeras för den nya stadsdelen Hamnstaden mellan Rörstrandsfabriken och Vänern. Nu studeras även möjligheter till att fylla ut vid stränder för att öka området.Enligt exploateringsingenjör Richard Sånnek är framtida vattennivåer inget problem, skriver Nya Lidköpings-Tidningen. Detta ... Läs mer

VA-aktuellt

Teknik för analys av kväveflöden

Tekniska Verken i Linköping har problem med tillfälligt höga halter av organiskt kväve i utgående avloppsvatten. På WEFTEC-mässan i Orlando, USA, fick Magnus Arnell tips på en ny metod för att analysera olika kvävefraktioner i avloppsvatten:– Den analysmetod vi använder idag säger inte mer än att kvävet ... Läs mer

VA-aktuellt

Gratis dricksvatten som kompensation

Invånare i Ekeby, Bjuvs kommun, kommer att få gratis dricksvatten under lång tid framöver. Samhället har drabbats av lukt- och smakproblem på vattnet sedan Sydvatten tagit sin reservvattentäkt Ringsjön i bruk efter raset i Bolmentunneln.– Att Ringsjöns råvatten har en annan sammansättning än ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
VA-aktuellt

Baga Water Technology övertar Ifö Eco Trap

Från och med den 15 december 2009 övertar Baga Ecotraps verksamhet som omfattar minireningsverk och slamavskiljare samt tillhörande serviceavtal och tjänster.Affären är en följd av strategiska beslut inom den finska Sanitec-koncernen där Ifö Sanitär ingår. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Första spadtaget på nytt vattenverk

I måndags inledde Sörmland Vatten bygget av ett helt nytt vattenverk i Forssjö, Katrineholms kommun. Råvattnet kommer att tas i en grusås som fylls på med konstgjord infiltration med vatten från sjön Viren. Vattenverket ska stå klart sommaren 2011. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny kommunsamverkan i Dalarna

Mora, Orsa och Älvdalens kommuner ska börja samverka inom bland annat VA-området. Kommunsstyrelserna från de tre kommunerna kom under måndagen överens om linjerna för den nya samverkan. Den 14 december håller de tre kommunerna parallella fullmäktigemöten för det formella beslutet. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Karlskoga kommun bör köpa Kemab

Fortum vill sälja sina 49 procent av Karlskoga energi och miljö, Kemab, där bland annat kommunens VA-verksamhet finns. Detta har cirkulation.com skrivit om tidigare.Efter en återremiss från kommunstyrelsen har nu kommunens tjänstemän lagt fram ett nytt förslag där de förordar köp av Fortums aktier, en ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel hamnar i vattendrag

Bekämpningsmedel från växthus läcker ut i vattendrag. Tidigare har man trott att växthus var ett slutet system men en ny rapport från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, visar att bekämpningsmedel från växthusodlingar läcker ut i närliggande vattendrag.Under 2008 undersökte SLU två områden med ... Läs mer

Annons:
Paab 2020