Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Krav kräver granskning av Eurofins

Organisationen Krav kräver nu att Swedac ska granska laboratorieföretaget Eurofins. I förra veckan påstod konsumentsajten Testfakta att Kung Markattas Krav-märkta te innehöll bekämpningsmedel.Nu medger Eurofins som utförde testerna att resultatet berodde på ett metodfel i laboratoriet. Teet ... Läs mer

VA-aktuellt

Fokus på vatten och energi

Under den årliga mässan för hållbar uveckling och miljöteknik West Coast Green i San Francisco låg fokus på sambandet mellan vattenhantering och energifrågor och de betydande miljövinster som kan göras när de två sammankopplas.– Att spara vatten sparar energi. Att spara energi sparar vatten. Det finns en ... Läs mer

VA-aktuellt

Dags för direktiv

Den 26 november införs EU:s översvämningsdirektivet i svensk lagstiftning. Tanken är att arbetet med översvämningsdirektivet och vattendirektivet ska samordnas.Bakgrunden är de stora översvämningar som drabbat Europa under 2000-talet. Medlemsländernas tidigare arbete med översvämningar ska nu ... Läs mer

VA-aktuellt

Få VA-motioner

När den allmänna motionstiden i riksdagen gick ut för året första veckan i oktober hade ledamöterna lämnat in totalt 3 815 motioner. Bara ett femtontal hade anknytning till VA-området.EU:s ramdirektiv för vatten var ämne för ett par motioner. Staffan Danielsson (C) och Solveig Zander (C) är oroliga för att ... Läs mer

VA-aktuellt

Gemensamt verk

Grek- och turkcyprioter lever på var sin sida av Cypern och har hittills inte kunnat enas om en återförening. Det enda de hela tiden lyckas samarbeta om är en skitsak: reningsverket i Nicosia.Cypern var en brittisk koloni fram till 1960. På den tiden bestod stadens avloppssystem av att varje hus hade sin ... Läs mer

Annons:
Wateraid
VA-aktuellt

Kväveavgörande

Den segdragna tvisten om hur avlopps­direktivets krav på kväverening ska tolkas är nu avgjord. EG-domstolen gav Sverige rätt mot EU-kommissionen förutom när det gäller 37 verk.Av de 141 avloppsreningsverk som tvisten gällde medgav Sverige att dessa 37 saknade eller hade otillräcklig kväverening. Av ... Läs mer

VA-aktuellt

Utökat VA-samarbete i Halland

Mark och Hylte kommuner är intresserade av samarbete med Vivab, Vatten i Väst AB. Vivab ägs av Falkenberg och Varberg och sköter VA-hanteringen i ägarkommunerna. Enligt SR Halland har Mark och Hylte visat intresse för ett närmande som skulle kunna bli aktuellt från 2011. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Göran Persson till Scandinavian Biogas?

Förre statsministern Göran Persson har enligt Dagens Industri blivit tillfrågad om ordförandeposten i miljöteknikföretaget Scandinavian Biogas. Scandinavian Biogas beskriver sig själva som världsledande när det gäller att förädla bland annat rötgas från reningsverk till fordonsbränsle. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Hedby har tjänligt dricksvatten igen

Hedby i Leksands kommun har åter tjänligt dricksvatten. Efter en månad med kokningsrekommendation har Dala Vatten & Avfall kunnat häva begränsningarna. Dala Vatten & Avfall misstänker att problemen varit kopplade till  en reservoar som nu är bortkopplad. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräddning viktig källa till övergödning

Den sammanlagda bräddningen av orenat avlopp år 2006 i Sverige var 30 miljoner kubikmeter. Det enligt en rapport från länsstyrelsen i Gävle som beräknat bräddningen för hela Sverige år 2006 och för Gävleborgs län 3003 – 2007.Läckage från ledningsnätet och överbelastade reningsverk beräknas släppa ut 220 – ... Läs mer

Annons:
Paab 2019