Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Felsökningen i Lysvik fortsätter

I flera veckor har Sunne kommun jagat gäckande mikroorganismer i dricksvattnet i Lysvik. De kokningsrekommendationer som funnits finns kvar veckan ut när man nu gör en omfattande provtagningsserie för att ringa in problemet.– Vi tar prover vid de olika reningsstegen i vattenverket, till exempel filtren ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Åre

Turistföretagarna i Bydalen och Höglekardalen, Åre kommun, ansöker om att få bygga ett nytt reningsverk mellan de bägge turistbyarna.Planer finns på stora utbyggnader av fritidshusområden i båda samhällena. Men utvecklingen bromsas eftersom kommunens VA-verk inte klarar så många nya abonnenter. ... Läs mer

VA-aktuellt

105 miljoner till havsmiljön

Regeringen lägger ytterligare 105 miljoner kronor på havsmiljösatsningen för 2012. Internationella klimatinvesteringar får 200 miljoner och 30 miljoner kronor anslås för genomförandet av kemikalielagstiftningen Reach.I en kommentar är Naturskyddsföreningen positiva till att Östersjöpengar ... Läs mer

VA-aktuellt

Minskade oljeutsläpp i Östersjön

Under sju dagar har Östersjön övervakats dygnet runt med miljöflygplan från sex länder. Endast tre mindre utsläpp av mineralolja kunde konstateras.– Detta visar att vi är på god väg att nå våra mål om att utsläppen i Östersjön ska vara försumbara senast 2010, säger Kustbevakningsflygets stabschef Leif ... Läs mer

VA-aktuellt

Problem med hyresgäster i vattentorn

Östra Göinge kommun har fått problem med telemaster i vattentornet i Sibbhult, enligt nsk.se. Kommunen vill riva tornet men kan få svårt att bli av med de telemaster som Telenor har i tornet. Nuvarande avtal löper fram till 2013 men även därefter kan Telenor vara berättigade till ersättning om de tvingas ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Vattnet i Lysvik undersöks vidare

Det är fortsatta bekymmer för Sunne kommun när det gäller vattenkvaliteten i det lilla samhället Lysvik. Efter att förnyad provtagning gett anmärkning på mindre mängder koliforma bakterier i utgående vatten och även på nätet, vågar inte kommunen släppa restriktionerna. Problemen började vid en ... Läs mer

VA-aktuellt

Kristianstad betalar för Scans vatten

Scan koncentrerar sin slakteriverksamhet till bland annat Kristianstad. Nu avslöjar Kristiansdsbladet att Scan sedan länge haft ett ovanligt och förmånligt vattenavtal med kommunen. Enligt tidningen så hyr kommunen tre grundvattenborror och ett vattenverk på företagets område, för att producera ... Läs mer

VA-aktuellt

Inga problem med Akzo Nobels vattenreningskemikalier

Akzo Nobel lägger ner sin fabrik för bland annat vattenreningskemikalier i Skoghall, som cirkulation.com kunde berätta igår.– För vår försäljning av vattenreningskemikalier så förändrar detta ingenting på kort sikt. Vi har flera tillverkningsställen i Sverige och försörjningslinan är säker, säger ... Läs mer

VA-aktuellt

Klättrare problem på vattentorn

Den 25 meter höga vattentornet i Valbo, Gävle, har blivit tillhåll för klättrande ungdomar, enligt Gefle Dagblad. Ungdomarna tar sig upp till taket på tornet. Gästrike Vatten har små möjligheter att stoppa den farliga sysselsättningen. Tornet är ordentligt tillbommat så det går inte att ta sig in vare sig ... Läs mer

VA-aktuellt

Akzo Nobel lägger ner i Skoghall

Akzo Nobel lägger ner sin fabrik för bland annat vattenreningskemikalier i Skoghall. 153 anställda förlorar jobbet då fabriken avvecklas. Enligt nwt.se kom beskedet chockartat för de anställda som informerades vid lunchtid under tisdagen.Akzo Nobel investerade så sent som december 2005 i en ny fabrik ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019