Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Försök med kväveåtervinning på Sjöstadsverket

FoI På Hammarby Sjöstadsverk har det byggts upp en ny stor pilotanläggning där kväve ska utvinnas ur avloppsvatten. Tekniken bygger på företaget Ekobalans teknik med stripping och kristallation. ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbetet med nytt kolfilter i Härnösand går bra

Klimatåtgärd Vattenverket i Härnösand får ett nytt reningssteg med kolfilter. Reningssteget är en säkring i samband med klimatförändringarna. Driftagning sker under hösten. Arbetet fungerar bra trots coronapandemin. ... Läs mer

VA-aktuellt

Historiskt svår torka i Tjeckien och Polen

Vattenbrist Tjeckien står inför den värsta torkan i landet på 500 år. Enligt miljöminister Jiri Brabec är situationen katastrofal. Även i Polen minskar vattentillgången drastiskt. Tjeckien är en viktig källa för flera av Europas stora floder. ... Läs mer

VA-aktuellt

Käppala inför högflödesrening

Höga flöden Käppalaförbundet tar höjd för bräddningar. Nu har en ny anläggning för högflödesrening tagits i drift i Käppalaverket på Lidingö. I den kan en del av avloppsvattnet snabbrenas vid höga flöden in till verket, vilket kan inträffa vid kraftiga regn och snösmältning. Med anläggningen på plats ... Läs mer

VA-aktuellt

Klassiskt kafé i vattentorn stängs

Vattentorn Skärpt säkerhetsläge och ändrad lagstiftning gör att Kretslopp och vatten i Göteborg stänger det populära kaféet i Guldhedstornet efter nästan 70 år. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Vaka - stöd även i coronatider

VAKA Den nationella vattenkatastrofgruppen Vaka, erbjuder stöd till ansvariga för dricksvattenförsörjning på kommunal nivå. Just nu diskuterar de ansvariga inom Vaka stödet i samband med covid-19-pandemin. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ifat 2020 ställs in helt

Mässkrångel Messe München ställer in Ifat 2020 helt på grund av Covid-19-pandemin. Ett försök gjordes med att flytta mässan från maj till september men nu ställs istället en av världens största miljöteknikmässor in helt. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-mässan 27-29 april 2021

VA-mässan Nu är nytt datum klart för VA-branschens största mötesplats. VA-mässan arrangeras den 27 – 29 april 2021 på Elmia i Jönköping. ... Läs mer

VA-aktuellt

VAK flyttas till 2021

Nya tag Den stora konferensen Vatten Avlopp Kretslopp som skulle hållits i Jönköping i mars 2020 hålls istället 17-18 mars 2021. ... Läs mer

VA-aktuellt

Italienska VA-industrin till största delen stängd

Italienska Men det finns ett knep för svenska företag som väntar på leveranser. Nätbolagen har fortfarande inga allvarliga bristsituationer, men svårt att få ledningsarbetena att fungera. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020