Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

Östersjösamarbete om PFAS i avlopp

PFAS Ett nytt projekt som ska öka kunskapen om PFAS i avloppsvatten och hur utsläppen till Östersjön kan minskas har startat. Universitet och forskningsinstitut från flera länder i Östersjöregionen deltar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora VA-investeringar igång i Torsby

Torsby De första spadtagen för ett nytt vattenverk och ett utbyggt reningsverk i Ransby/Branäs togs måndagen den 12 oktober. Anläggningarna ska stå klara inför vintersportanläggningen Branäs vintersäsong 2022/23. ... Läs mer

VA-aktuellt

Upphandlingen i Östersund avgjord

Vattenverk Upphandlingen för att bygga vattenverk och råvattenintag i Östersund är klar och har vunnit laga kraft. NCC Sverige AB får kontraktet. Vattenverket beräknas kunna leverera dricksvatten 1 maj 2026 och då ha kostat 742 miljoner kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Laxå drar sig ur Vätternvatten

Vätternvatten Laxå kommun drar sig ur Vätternvattensamarbetet. Istället för samarbete med bland annat Örebro och Kumla kommer Laxå att satsa på egna vattentäkter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny generalsekreterare för Wateraid

Bistånd Anna Nilsdotter blir ny generalsekreterare för Wateraid Sverige. Hon har bred erfarenhet från organisationsvärlden. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2020
VA-aktuellt

Ökat fokus på resistenta bakterier i avlopp

Antibiotikaresistens Norska VKM vill etablera ett nytt övervakningsprogram för resistenta bakterier i avloppsvatten och avloppsslam i Norge. ... Läs mer

VA-aktuellt

Lidköping utvecklar överklagan

Lidköping Lidköpings kommun utvecklar sin överklagan av Mark- och miljödomstolens beslut om tillstånd för ett nytt reningsverk. Den största striden står om utsläppspunkten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Avställt vattentorn bombhotat

Kulturminne Askersunds gamla vattentorn som spärrats av på grund av en misstänkt bomb, har inte använts som vattentorn under 2000-talet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Klarar EU:s jordbruk vattenförvaltningen?

EU Använder verkligen jordbruket vattenresurserna på rätt sätt? Den frågan ställer sig EU:s revisionsrätt, som startat en utredning av hur kommissionen och medlemsländerna följer de direktiv och regler som finns. Den vill se om dess jordbrukspolitik är förenlig med principen om hållbar förvaltning av ... Läs mer

VA-aktuellt

Superman kommer inte att rädda oss

Vattenmiljö När rättskämpen Erin Brockovich beskriver vattenläget i USA och världen är det ur perspektivet hur medborgarna ska kunna ta tillbaka och skydda det livsviktiga vattnet. I nya boken »Superman’s Not Coming — Our National Water Crisis and What WE THE PEOPLE Can Do About It« delar hon med sig av ... Läs mer

Annons:
Paab 2020