Sök

Visar sökresultat för: VA-aktuellt

VA-aktuellt

EU:s jordbrukspolitik bör minska utsläpp

EU EU:s miljöutskott kritiserar stora delar av vattenpolitiken, och vill använda jordbrukspolitiken till att förbättra vattenmiljön. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fyra döda vid explosion på reningsverk i Bristol

Dödsolycka Fyra personer dödades och en femte skadades vid en explosion på en reningsverksanläggning i Avonmouth, Bristol, i sydvästra England under torsdagseftermiddagen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nio miljoner till forskning om PFAS och klorparafiner

PFAS-forskning Forskare vid Örebro universitet ska ta fram underlag för att kunna få fram standardiserade metoder, för att beräkna totala kvantiteter av PFAS och klorparafiner. ... Läs mer

VA-aktuellt

Avtal ska säkra kemikalieleveranser vid kris

Kemikalieförsörjning Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram en frivillig avsiktsförklaring med privata kemikalieleverantörer, för att säkerställa landets dricksvattenproduktion och behov av avloppsvattenrening vid oväntade händelser i omvärlden. Ett antal ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverket i Hemavan igång

Nytt I Hemavan, Storumans kommun, är ett nytt vattenverk färdigt och driftsatt. Alla hushåll med kommunalt vatten får nu försörjning från ett nytt verk och en ny vattentäkt. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Lidköping får prövning av reningsverksvillkor

Viktigt rättsfall Beviljat prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen för Lidköpings nya reningsverk. Nu ska ledningsdragning och utsläppsrätter prövas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenmiljön mer förorenad av diklofenak

Diklofenak På 18 platser i landet har rester av det miljöskadliga läkemedlet diklofenak uppmätts i nivåer över gränsvärdena för sjöar, vattendrag och kuststräckor. Branschorganisationen Svenskt Vatten kräver åtgärder på flera nivåer för att komma till rätta med miljöproblemet. ... Läs mer

VA-aktuellt

LBVA spolar med regnvatten

Vattenbesparing Kommunalägda Laholmsbuktens VA AB (LBVA) är ett av de första bolagen i Sverige som spolar toaletterna med regnvatten istället för dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Teknik för att samla in flytslam

Tekniktest Energimyndigheten ger stöd till kommunalägda Tekniska verken i Linköping, Nodra i Norrköping och entreprenören Surfleaner för fullskaligt test av en ny teknik för att ta upp och separera flytslam i reningsverk. Målet är minskad resursförbrukning och ökad biogasproduktion – utan ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenverkspersonal får inte gå före i kön

Corona Region Västernorrland är tvungna att prioritera bort en del samhällsviktiga funktioner när det gäller tester för Covid-19. ... Läs mer

Annons:
Toaletter utan gränser 2020